Mange aner ikke om den strømavtalen de har inngått, er god eller dårlig. Kompliserte prismodeller gjør dagens mange strømtilbud og avtaler umulige å sammenligne. Resultatet er at folk blir lurt til å betale mer enn de trenger. Nå sikrer et flertall på Stortinget at dette endres. Det er Ap glad for.

Selv om strøm er en vare som burde være lik uansett hvem man kjøper den av, er det ikke slik i dag. De mange prismodellene gjør tilbudene umulige å sammenligne. Dermed har det i stor grad vært hvor gode salgsavdelinger strømselskapene har, som har vært utslagsgivende for hvilken strømavtale folk velger.

foto
Anette Trettebergstuen og Kari Henriksen, stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet

Vi vet også at strømselskapene, gjerne med små bokstaver nederst i strømfakturaen, har endret pris og vilkår på allerede inngåtte avtaler. Dette har gjort situasjonen svært uoversiktlig og håpløs for folk som faktisk er avhengige av å vite hva de bruker pengene sine på. En fjerdedel av oss vet ikke hva vi betaler i strøm, eller om vi har en god eller dårlig strømavtale.

Gjennom flertall i Stortinget sikrer nå Ap, Sp, SV og Frp at det blir slutt på lureriene. Det skal stilles økte krav til strømselskapene, der salgsinformasjonen som i dag er uoversiktlig, skal tydeliggjøres, slik at tilbudene kan sammenlignes. I tillegg skal det stilles krav til tydelig informasjon om hvor lenge et tilbud varer. Viktig informasjon om endring i vilkår skal ikke lenger komme som små bokstaver nederst i fakturaen, til fortviling og forvirring for forbrukerne.

I fremtiden skal du ikke lenger trenge å lure på hva du har kjøpt, eller til hvilken pris, mens strømselskapene tjener på min og din forvirring. Vanlige folk skal kunne ta sine valg med utgangspunkt i fakta, ikke salgstriks. Ap mener at alle fortjener god og tydelig informasjon om hva strømmen faktisk koster.