Partiene stålsetter seg for et protestvalg av de helt store. Bompengesaken er den man antar vil få folk til å forlate partier de i en årrekke har stemt. Særlig Frp er bekymret. Løsningen lokalt er imidlertid nærere enn vi tror.

Bompenger har blitt den mest åpenbare, røde kluten man kan vifte med foran høstens kommunevalg. Det som skaper slike bølger er først og fremst at den rammer så tilfeldig, avhengig av hvor du bor, hvor du har barnehageplass og hvilke aktiviteter barna dine bedriver.

Den blir som en ekstraskatt du betaler på toppen av den andre skatten, og blir av svært mange oppfattet som både urettferdig og usolidarisk. Tirsdagens offentliggjøring av en undersøkelse på NRK, som mente å bevise det motsatte, endrer neppe på inntrykket folk sitter med – at det hardest rammer dem som har minst.

I opposisjon dundret Frp på mot «styggedommen», som de lovet å fjerne helt. Med dem i regjering har antall bomstasjoner økt fra 170 til 245. Siste partibarometer viste at de var nede i en oppslutning på 7,7 prosent på landsbasis. Det er med andre ord mye som tyder på at bompengeirritasjonen har begynt å ramme dem.

Og de nye rivalene – som alle er startet med basis i bompengemotstand – dukker opp som paddehatter rundt om i landet. «Nei til mer bompenger i Bergen» er ifølge Bergensavisens partimåling fra 3. mai det nest største partiet i byen, med hele 20,6 prosents oppslutning. Dette må nærmest karakteriseres som et politisk jordskjelv. Også i Stavanger er tilsvarende parti på kraftig frammarsj.

I Tromsø kommune hadde man allerede Kystpartiet på motstandersiden, men for kort tid siden gikk de gamle Frp-nestorene Jan Blomseth og Tor Egil Sandnes ut og startet enda et protestparti – Nei til bompenger. At disse kommer til å spise av Frp-lasset, er innlysende. Blomseth har antydet at han tror det er mulig å få til en oppslutning i Tromsø som er enda høyere enn i Bergen.

Med dette som bakteppe har Frp denne måneden bestemt seg for å sette alle kluter til for å hindre mer lekkasje. På landsmøtet 5. mai gikk de inn for å fjerne bompenger ved å ta fra oljefondet – til tross for sterke advarsler fra Sylvi Listhaug.

Hennes resonnement lød: «Trenger vi nå flere saker der vi ikke har sjans til å levere, eller bør vi konsentrere oss om å kjempe mot nye bypakker og for de punktene vi kan gjøre noe med?». Carl I. Hagens oljefond-forslag gikk likevel enstemmig igjennom. 100 milliarder kroner er summen de vil bruke for å fjerne bompengene. Hundre tusen millioner kroner, altså. Fra fremtidens fellesskap. Ikke for å løfte eldreomsorgen, styrke helsevesenet, finansiere strøm eller noe. Men for at bilister i Norge skal slippe å betale bompenger.

Frp har nemlig et sterkt behov for å vise mer handlekraft frem mot valget. Selv om de andre partiene også kjenner på motstanden, er det Frp som blør mest. Mandag kalte partileder Siv Jensen inn de andre partilederne i regjeringen for å diskutere bompenge-krisen. Hennes forslag gikk ut på at staten og kommunene må bla opp mer penger for å skjerme bilistene.

Venstre er delvis enig i dette. I «Politisk kvarter» på NRK samme dag fremholdt de at staten skal dekke større andel av utgiftene bilistene må ut med i dag. Men de vil like fullt beholde bompengeordningen. Venstre har programfestet at staten bør dekke inntil 70 prosent av kostnadene i de lokale bymiljøavtalene, mot 50 prosent i dag.

Tirsdag sendte også samferdselsminister Jon Georg Dale en stoppmelding til Vegdirektoratet. Fremover skal alle lokale bompengepakker krympes, hvis det viser seg at kalkylene sprekker. De lokale selskapene får ikke lengre anledning til å øke takstene ut over det avtalte. Noe sier meg at det vil bli mange halvferdige bruer og tunneler i årene som kommer. Forslaget blir avfeid som valgflesk av Trym Aafløy i «Nei til mer bompenger i Bergen».

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, påpekte tirsdag at de to målene – «å gjøre byen mer miljøvennlig» og «å betale for veibygging» - innimellom kan gå på bekostning av hverandre, slik at kalkylene ikke holder vann. I Oslo har de blant annet opplevd at så mange kjører el-bil eller kollektivt at det vil ta ekstremt mye lengre tid for å betale for veiprosjektene.

Frp har virkelig et troverdighetsproblem når det gjelder bompengespørsmål, og dette vil bli brukt mot dem av alle partiene som profiterer på motstand mot dette. I andre partier har man også gradvis skygget unna bomring-diskusjonen, ettersom dette er en åpenbar tapersak.

LO kastet seg også inn i debatten tirsdag, og foreslo en dramatisk endring av bompengesystemet i Norge. De vil ha utredet en veiprisingsordning, hvor du både betaler ut ifra hvor mye du kjører, hvor mye du tjener og hvor du bor. Fellesforbundet-leder Jørn Eggum sier at målet er å unngå at vanlige arbeidsfolk blakker seg på bompenger. Med utgifter på rundt 40.000 kroner i året for en vanlig tobarnsfamilie i Bergen, blir det for tøft, mener han.

Fastlege Arne Haugli forklarte i sitt debattinnlegg, «En middelaldersk bymur», i iTromsø 16. mai hvorfor motstanden har blitt så stor. Hans poeng er at vi har hatt bompenger tidligere også, men da har det vært slik at bompengene betalte for brua man kjørte over. Nå skal det lages bomring på veier som allerede er der.

«Det har ikke vært slik at den som kjører over brua betaler for en sykkelvei på en annen kant av byen. Det var brua man betalte for. Og alle som kjørte over brua betalte. Ingen elektriske snikere. Slike bompenger var rettferdig, og hadde bred aksept. Når brua var betalt, forsvant bommen», skrev Haugli i sitt innlegg.

Når denne aksepten blant folk ikke er der, blir spørsmålet hvem som er villig til å fremme innførsel av bompenger i valgkampen? Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Gunnar Wilhelmsen, har sagt at han i utgangspunktet er mot bompenger. Synet hans deles av mange i partiet. De vil neppe ivre etter å ha dette som fanesak.

Høyres ordførerkandidat, Hans Petter Kvaal er også mot. Det er det mange andre i partiet som også er – selv om de har antydet at Høyre kom til å stemme for. Sammen med Frp har Ap og Høyre soleklart flertall.

For meg høres det ut som om det mest logiske utfallet blir at innføring av bompenger blir utsatt på ubestemt tid. Da berger nemlig alle stumpene. Inntil videre.