Håkon Stødle er ikke blant oss lengre. Han døde 1. januar i sitt 80. år. For oss har Håkon alltid vært her med sitt modulerte og åndfulle klarinettspill, med sitt uovertrufne engasjement for musikkutdanning generelt og for Musikkonservatoriet spesielt, hvor han var ansatt siden starten i 1972.

Håkon ble født 9. april 1942 i Indre Billefjord, Finnmark. Han kom til Musikkonservatoriet etter å ha tatt musikk hovedfag ved Universitetet i Oslo, å ha studert klarinett med Rikard Kjelstrup og etter et studieopphold i Frankrike. I en årrekke var Kjelstrup Norges ledende utøver på sitt instrument, og mange av dagens profesjonelle klarinettister og klarinettpedagoger har vært hans elever.

Musikkonservatoriet har siden starten spilt en avgjørende rolle i bygging av det lokale og regionale kunst- og kulturlivet i Nord-Norge. Ambisjonene har hele tiden vært å fremstå som et interessant nasjonalt og internasjonalt referansemiljø og å spille en viktig rolle innenfor musikkfagenes utvikling i landsdelen, i Nordområdene samt delta aktivt i øvrige internasjonale fagmiljøer og sammenhenger. I alle år var Håkon en fremragende og enestående bidragsyter for å virkeliggjøre nettopp disse ambisjonene.

For å kunne virke som lærer og inspirator drev han under hele sin yrkesaktive karriere en omfattende egenutvikling og utøvende virksomhet. Som eksempel på hans dedikasjon som musikklærer på høyt nivå, insiterte Håkon i sin periode som dekan ved den daværende Avdeling for kunstfag ved Høgskolen i Tromsø, på å undervise studenter samtidig som han skjøttet oppgaven som dekan på en utmerket måte.

Etter endt dekanperiode gikk Stødle i en alder av 67 år tilbake til sin utøvende og pedagogiske virksomhet og han fortsatte som deltidsansatt ved Musikkonservatoriet i to år etter at han gikk av for aldersgrensen da som drivkraft bak talentprogrammet Unge Musikere. Som dekan tok også Håkon en betydelig del av ansvaret for etableringen av Kunstakademiet i Tromsø i 2007 som en del av Avdeling for kunstfag.

Håkons faglige innsikt og erfaring ble også etterspurt utenfor landsdelen. Han var aktivt med nasjonale og internasjonale fora som det daværende Profesjonsrådet for utøvende musikkutdanning, The Association of Nordic Music Academies og The Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) hvor han la ned et betydelig arbeid for kvalitetssikring av høyere musikkutdanning.

Håkons kompetanse ble benyttet bl.a. av svenske utdanningsmyndigheter i evalueringen av høyere svensk musikkutdanning. Som et resultat av alt dette skaffet Håkon seg et enestående nettverk blant de fremste musikkpedagoger i Europa, noe som bidro til at han kunne berike både sin arbeidsplass og landsdelen i utviklingen av høyere musikkutdanning.

Det kom også godt til nytte som sentral drivkraft og støttespiller i Top of the World International Piano Competition. Han siste bidrag til arbeidsplassen han var så glad, i var hans bidrag i arbeidet med jubileumsboken Musikkonservatoriet i Tromsø 50 år utgitt 19. november 2021.

Vi kan takke Håkon for at vi har et Musikkonservatorium på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå i Tromsø. Gjennom sitt virke viste han at grundighet og iherdighet, flid og øving, studier og evne til fornyelse med utgangspunkt i Norge og Nord-Norge, er til inspirasjon for både ungdom og kollegaer slik at de når sine ambisiøse mål som profesjonelle utøvere og pedagoger. Og i mars 2016 hedret også HM Kongen Håkon med sin fortjenstmedalje for nettopp denne innsatsen. Vi lyser fred over Håkons minne.