Tromsdalen roper etter hjelp fra Tromsø kommune for å løse de trafikale utfordringene som går utover helse, miljø og sikkerhet.

I møter med politisk ledelse i Tromsø kommune, kommuneadministrasjonen og Tenk Tromsø har Tromsdalen bydelsråd i mange år satt søkelys på dårlig sikkerhet for myke trafikanter særlig knyttet til utfordringer med innfartsveier til Tromsdalen, langs Anton Jakobsens vei, rundt Tromsdalen skole og adkomst til/fra nedre stasjon av Fjellheisen.

Av Tromsø kommune blir man møtt med total ansvarsfraskrivelse. Svaret er at man må ha en helhetlig plan for Tromsdalen, og at man må ha «ferdig tygde» planer for å få prosjekter inn i Tenk Tromsø. Kommunen har ingen planer om å få laget en helhetlig plan for Tromsdalen, som er den eneste måten å få finansiert prosjekter via tenk Tromsø. Og imens vokser trafikken i Tromsdalen langt ut over tålegrensen.

Ut av det blå kommer Tromsø kommune og Tenk Tromsø med forslag om Blå bybane! Hvem ønsket seg en båt for å løse trafikkaoset i Tromsdalen til det beste for myke trafikanter?

Blå bybane vil koste totalt 51 millioner kroner, hvorav fem millioner kroner går til prosjektering og 46 millioner kroner til investering og drift i tre år.

Hvorfor ønsker Tenk Tromsø og Tromsø kommune å bruke 51 millioner på en konkurrent til bussen? Hvem får kortere reisetid til sentrum med båten fremfor bussen? Og hvor mange er det som starter og ender sine reiser i nærheten av kaiene?

Tromsdalen bydelsråd vil heller at penger skal gå til en solid trafikkanalyse i Tromsdalen, hvor myke trafikanter settes høyest. Det må være trygt for elevene å komme seg til skolene, biblioteket, fritidsaktivitetene. Det må være trygt for barn, unge, voksne og eldre å gå på besøk til hverandre, «henge» på lekeplassene, vente på bussen, leke i snøen og bære handlenettene sine fra butikken. Det må være et oversiktlig trafikkbilde for gående, syklende, sparkende og kjørende.

Blå bybane kan virke som en tiltalende strategi for å fremme byens utvikling, men er investeringene her den mest kostnadseffektive måten å oppnå dette på? Vil det bidra til å styrke helse, miljø og sikkerhet for lokalsamfunnet?

Ifølge mulighetsstudiet (som fremstår som en salgsbrosjyre) er det de som bor 400–500 m fra kaien som er brukere av Blå bybane, men alle som bor på oversiden av Bruvegen vil få kortere reisetid ved enten å gå, sykle eller ta bussen. Så det vil si at kun de som bor nedenfor Bruvegen vil få kortere reisetid til sentrum. Men hvis de skal videre, f.eks. til UNN eller UiT, så vil bussen fremdeles være raskere enn båten.

Så da fremstår Blå bybane som et artig tilbud til turistene i Tromsø. Og det er vel ikke Tromsø kommunes kjerneoppgave å drive med båtturer for turister?

Det ser ut som om politisk ledelse har gått i luksusfellen med alle pengene man har fått via byutviklingsprosjektet Tenk Tromsø.

Pengene skal brukes for å gjøre Tromsø by til en bedre by å bo i for innbyggerne, og da forventer vi at vi har ansvarlige politikere som trekker i nødbremsen for Blå bybane og som prioriterer helse, miljø og sikkerhet for innbyggerne i Tromsø kommune.