Arbeiderpartiet har endelig klart å bestemme seg i Arctic Center-saken. Det ble et nei til å løfte regionen som vinterdestinasjon, nei til å skape sårt tiltrengte arbeidsplasser og lokal verdiskapning og nei til å gjøre Tromsø til en mer attraktiv kommune å bo og leve i. Arbeiderpartiets nei til Arctic Center viser nok en gang et parti som er uforutsigbar i næringspolitikken og som ikke har en politisk retning for å utvikle kommunen. Hva er det egentlig Arbeiderpartiet mener vi skal leve av i Tromsø og Nord-Norge, når de gang på gang sier nei til næringsutvikling?

At Arctic Center ville medføre naturinngrep har vært kjent lenge. Men fremfor å stille tydelige krav om mer bærekraft og hvordan naturinngrepene skal gjøres på en skånsom og ordentlig måte, har Arbeiderpartiet heller valgt å gjøre det klart at i fremtidens Tromsø kan ikke vekst og bærekraft gå sammen. Det er bekymringsverdig, for det skaper en presedens som vil gå utover flere næringer som ønsker å etablere og utvikle seg i kommunen. Blant annet bygg- og anlegg, sjømat og reiseliv. Jeg mener vekst og bærekraft kan gå sammen, for i klima- og miljøpolitikken må det handle om å stoppe utslippene, ikke utviklingen.

Høyre har i denne saken virkelig forsøkt å få prosjektet gjennom. Vi har vært en pådriver i møte med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og vi har vært villig til å inngå gode og brede kompromisser. Vi har heiet på Næringsforeningen i Tromsøregionen sitt initiativ om å skape 2000 nye private arbeidsplasser. Det initiativet har også Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG stilt seg bak i den politiske samarbeidsavtalen mellom partiene. Nå er det ikke verdt papiret det er skrevet på. Høyre har gjentatte ganger sagt at velferd ikke finansierer seg selv. Skal vi fortsatt kunne gi innbyggerne i kommunen vår gode velferdstjenester, trenger vi arbeidsplasser, bedrifter og verdiskapning. Det gir skattekroner inn i en kommunekasse som snart er tom.

Tromsø har dessverre blitt en doven katt. Vi har blitt vant til at vekst og utvikling kommer av seg selv og at vi bare kan velge og vrake i næringsprosjekter. Men det kan vi ikke lenger. Vi står midt i en koronakrise der mennesker mister jobben og livsverket sitt. Vi ser også en befolkningsutvikling som er lite lystig lesing. Tromsø trenger en politisk ledelse som er fremoverlente på vegne av næringslivet og som er oppriktig opptatt av å spille næringslivet god. Det er Høyre. Vi vil bidra til å skape flere private arbeidsplasser i Tromsø og ha en JA-holdning til næringslivet. Tromsø må fremover. Vi trenger ikke stagnasjon, men vekst og utvikling som går sammen med bærekraft.

I Nordlys på onsdag sa Knut Wilhelmsen at Arctic Center er villig til å vente på at opposisjonen kommer i posisjon for å få realisert prosjektet. Det er bare en ting å si til det: Hold ut! Det er kommunevalg igjen i 2023.