For barn og unge som har behov for hjelp i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) er tidlig hjelp avgjørende. At et barn får en psykisk lidelse har store omkostninger, for både barnet, familiene og samfunnet. Barnets liv blir satt på vent, og mange får problemer de tar med seg inn i voksenlivet. Nå melder en rekke fagmiljø om økt pågang til en allerede presset spesialisthelsetjeneste. Jeg er bekymret for om barn vil få det tilbudet de har rett til.

foto
INNLEGGSFORFATTER: Barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Før pandemien undersøkte vi tilbudet til barn og unge i psykisk helsevern i rapporten «Jeg skulle hatt BUP i en koffert». Vår konklusjon var at dagens psykiske helsevern ikke er rigget godt nok for å oppfylle barns rett til best mulig helsehjelp.

Rapporten avdekket flere alvorlige forhold. Barn og unge med behov for psykisk helsehjelp har ikke god nok tilgang til hjelp. Det handler blant annet om lange ventetider, mangel på spesialister, men også stor variasjon i hvordan uklare henvisninger vurderes.

Dette betyr at tilgangen til hjelp er avhengig av hvor i landet barnet bor. Hjelpen de får er heller ikke godt nok tilpasset deres behov, og ungdommene får i liten grad medvirke. En ungdom kan for eksempel ha behov for å møtes på andre måter enn å møte en ukjent behandler inne på et kontor. Behandlerne sier at de ofte ikke kan gi ungdommene den fleksibiliteten de har behov for, fordi det krever tid og ressurser de ofte ikke har.

Kommunene og BUP er gjensidig avhengig av hverandre for at barn og unge skal få god helsehjelp. Kommunene må være i stand til å hjelpe de med lette og moderate plager. Mange kommuner er i dag ikke rustet til dette. Dette fører til flere henvisninger til BUP, der barn får avslag fordi de ikke faller innunder deres ansvar. Barn risikerer da å bli stående helt uten helsehjelp. Jeg mener det trengs en bred gjennomgang av psykiske helsetjenester til barn og unge, som spesielt ser på sammenhengen mellom tilbudet i kommunen og BUP.

Å få på plass et bedre psykisk helsetilbud til barn og unge må prioriteres, både i kommunene, helseforetakene og regjeringen. Koronapandemien gjør at endringer tvinger seg fram.