Du store, etter syv år! Trodde virkelig dette var lagt bort av styret etter så lang tid.

I tillegg går byens politikere inn for dette, utenom Åsne Høgetveit i Sv. Det er vel ingen politikere som bor på Varden?

Vi kommer fortsatt til å bo her de nærmeste årene med bygging, støy, bortfall av parkeringsplasser, samt innstilte busser på grunn av bygging med mer, gleder oss ikke!

Området i dag trenger ingen oppdatering fordi det er pent som det er. Kort vei til naturen! La heller Boligbyggerlaget ta over, kjøpe gamle fyllinga til Tromsø by, og bygg blokkene der.

Jeg ber styret istedenfor se på hva som Skattøra borettslag gjør i dag til folkets gode! Rehabiliterer bygnings massen til pris hørt; cirka kr 1.000 kroner pr. husstand.

Bytt vinduer og panel mot veranda (i dag legger vi snø som isolasjon mot yttervegg). Legg tak på garasjeanlegg og ellers parkering.

Det som årsmøtet vedtok for syv år siden, vil ikke si det samme at nåværende beboere er enig i. Kanskje beboerne ville prøve saken på nytt? Og hva med kostnadene i 2021? De har vel doblet seg på syv år.