Klima vil prege de fleste beslutninger som tas. Dersom temperaturen stiger over 2 grader vil det få alvorlige og irreversible konsekvenser. Det er derfor avgjørende at de som styrer faktisk tror at klimaendringene er reelle.

Jeg og Ap tror på forskerne, som er øredøvende enige om at mennesker påvirker klimaet negativt. Å lukke øynene for advarslene er farlig og uansvarlig.

For Ap er klima en av våren viktigste saker. Vi jobber for å hindre de mest alvorlige konsekvensene av at temperaturen øker. Ny, utslippsfri teknologi må utvikles innen veitransport, biodrivstoff, klimavennlig skipsfart og karbonfangst- og lagring.

Det må bli lettere å ta grønne valg. Og Ap vil bruke klimapolitikken til å utvikle nye muligheter i nord; grønn industri, grønne arbeidsplasser, klimaforskning og verdensledende kunnskap om Arktis.

Ap vil føre en aktiv klimapolitikk. Og vi kan garantere at det ikke vil sitte en eneste klimafornekter i vår regjering. Kan Frp og Høyre love det samme?