Kjære russeforelder: Har du russ i hus og kjenner på litt ekstra bekymring for tiden? Da kan det være fint å vite at grensene dine kan gjøre russetiden tryggere for ungdommen.

Russetiden er for mange en fin feiring. Et minneverdig punktum etter endt skolegang sammen med venner. Samtidig vet vi at sannsynligheten for uønskede hendelser er høyere i russetiden.

En av forventningene til russetiden er at det skal drikkes mye alkohol. Men etter hvert som promillen stiger blir man mer impulsiv og risikovillig, og dårligere til å vurdere konsekvenser. Dermed øker risikoen for vold, seksuelle overgrep og overtramp, og eksperimentering med andre rusmidler. Hvert år rapporterer russen selv om drikkepress, alvorlige ulykker og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Det kan være krevende å vite hvordan du som forelder skal forholde deg til russetiden. På den ene siden er russetiden et frihetsrituale for den snart voksne sønnen eller datteren din, og en form for løsrivelse. Samtidig vil mange kjenne på en bekymring og uro, og et ønske om å kunne være til nytte.

Forskning viser nemlig at foreldre kan spille en viktig rolle. Studier viser at ungdom hører mest på foreldrene sine når det kommer til alkohol. Og ungdom med klare avtaler og regler rundt alkohol hjemme, drikker mindre enn jevnaldrende uten slike avtaler.

I en fersk undersøkelse Ipsos har gjennomført for Av-og-til, mener 72 prosent i Troms at foreldre er ansvarlige for å skape en trygg og god russetid. Vi er glade for å se at foreldrenes viktige rolle for ungdom i russetiden anerkjennes. For russetiden er ikke bare ungdommens arena. Det er også et foreldreansvar.

Det er du som kjenner ungdommen din best, og derfor vet hvilke problemstillinger som kan oppstå i løpet av russetiden. Ved å være en trygg voksenperson, som har klare regler om alkohol – samtidig som du er til stede om noe skulle skje, kan du gjøre russetiden til en tryggere og bedre opplevelse for ungdommen din.

Vi håper disse rådene kan være en støtte til deg som er russeforelder:

  • Snakk sammen. Som forelder er det ditt ansvar å ta initiativ til å ha en åpen og ærlig samtale om alkohol og russetid. Det er viktig å skape et trygt og støttende miljø der tenåringen føler seg fri til å dele tanker, bekymringer og erfaringer.

  • Sett tydelige grenser for hva som er greit og hva som ikke er greit. Undersøkelser viser at foreldre føler seg forbigått når barna blir ungdommer. Men det svarer ikke ungdommene – de svarer faktisk motsatt. De hører på foreldrene sine, og det foreldrene sier betyr noe.

  • Vær tilgjengelig. Ta alltid telefonen når russen din ringer – selv om det er midt på natta.