Under det rødgrønne styret ble justissektoren preget av oppmykninger av straffer og innskrenkning av politiets makt. De rødgrønnes kyss-klapp-klem-politikk må vi betale for i dag.

Hovedstaden opplever en ungdomskriminalitet som nærmest er ute av kontroll. Og politiet står maktesløse.

Politifolk har fortalt at etter muligheten for å sende folk i ungdomsfengsel ble strammet inn i 2012, gikk det hele nedover. I 2012 iverksatte nemlig den rødgrønne regjeringen lovendringer som i praksis gjør det særdeles vanskelig å fengsle kriminelle under 18 år.

I dag er hovedregelen at personer under 18 år ikke skal dømmes til fengsel. Alternativene er samfunnsstraff, ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Dette er alle straffereaksjoner som lovbryterne selv må samtykke til. Det sier seg selv at straffereaksjoner som må samtykkes til ikke har særlig preventiv effekt.

Når ungdomskriminelle finner ut at det ikke får noen konsekvenser å begå lovbrudd, etablerer det seg raskt en «fuck the police»-mentalitet. Siden 2012 har straffbare forhold begått av ungdom mellom 10 og 17 år nesten tredoblet seg. Vold mot offentlige tjenestemenn har også steget betraktelig. Dette viser hvor fatale resultater de rødgrønnes naive politikk har ført med seg.

Som resultat av de rødgrønnes lovendring fra 2012, står nemlig politiet nærmest uten maktmidler overfor kriminell ungdom. Følgelig har ungdommen mistet respekten for politiet.

Mens politiet tidligere pleide å bryte opp gjengmiljøer ved å sende «gjenglederen» i ungdomsfengsel, har de nå mistet dette effektive virkemiddelet.

For å få bukt med gjengkriminaliteten er vi nødt til å reversere de rødgrønnes naive lovgivning hva gjelder straff. Jeg har derfor sendt inn skriftlig spørsmål til justisministeren, hvor jeg krever svar på om regjeringen vil gjøre det mulig å anvende fengsel som straffereaksjon mot mindreårige lovbrytere, og om hun vil vurdere å reversere de rødgrønnes lovendring.

Vi er nødt til å gjenreise respekten for autoritetene.