Vi lever i et godt land, men som for tiden har noen usikre vilkår på enkelte samfunnsområder. Vi har en gjennomgående høyt utdannet befolkning, og et samfunn som fungerer, med gode muligheter, også i fremtiden. Vi har utdanningsmuligheter, for fortsatt å kunne ligge i det helt øverste sjiktet i internasjonalt sammenheng.

Flere enn noen gang tidligere vil begynne på høyere utdanning til høsten. Årets opptak til høyere utdanning til lærere er lavere, det er overraskende når det har vert motsatt før.

Det vil kunne bli en bekymringsfull situasjon, for vi trenger flere lærere fremover!

Grunnstammen i opplæringssystemet er læreren - den viktigste ressursen. For å sikre god læringsutbytte for elevene trengs det lærere som er faglig og pedagogisk sterk og trygge i undervisningssituasjonen. Det vil være særs viktig nå å sikre høy kvalitet på lærerutdanningen og gode ordninger for etter- og videreutdanning.

Det er viktige nå er at staten og næringslivsorganisasjonene prioritere bedrifter som satser på ungdommen gjennom enkle og klare støtteordninger. Ungdomssatsingen må ha en desentralisert struktur og være tilpasset mindre prosjekter med mindre krav til enn tradisjonelle større utviklingsprosjekter.

Uansett, det viktigste vi må sikre er at ungdommen ikke blir den gruppen som blir mest skadelidende, for utdanningsmulighet og på arbeidsmarkedet, på grunn av dagens situasjon!

De siste 10 årene har det vært betydelige utfordringer med å finne kvalifisert arbeidskraft.

Vi greier ikke å utdanne nok fagfolk til å dekke behovet i årene frem mot 2030, iflg. tidligere Kunnskapsminister Torbjørn R. Isaksen (H).

Dette er meget bekymringsfullt og må tas på største alvor.