Luftkvalitetsmålingene i Tromsø holder mål

Regelverket for måling av luftkvalitet i Europa er strengt og felles for EU-landene, noe som gjør at de er sammenliknbare uansett sted. Bildet viser en målestasjon i Oslo Foto: Morten Holm / Scanpix