«Norge styres nå av høyresiden, og Fremskrittspartiet har olje- og energiministeren. Det er flertall i Stortinget for å konsekvensutrede Nordland VI for oljeutvinning. Har statsråden noen planer om å foreslå en slik konsekvensutredning for Stortinget, og hvorfor har ikke Høyre og Fremskrittspartiet levert noe slikt forslag i løpet av deres snart seks år i regjering?»

Dette spørsmålet stilte jeg olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) nylig i Spørretimen på Stortinget. Svaret var som forventet: Høyreregjeringen hadde selvsagt ingen slike planer. Så hvorfor stilte jeg spørsmål om noe jeg og alle andre burde vite svaret på? Jo, fordi Høyre og Frp prøver å bruke en intern Ap-debatt om Lofoten, Vesterålen og Senja til å spre usannheter om vår generelle politikk på olje og gass. Da må de tåle å høre om sin egen handlingslammelse i denne saken.

Mens partier som Rødt, MDG og SV ønsker avvikling av offshorenæringen, er Ap klare på at dette ikke er aktuelt. Som Jonas Gahr Støre slo fast for få dager siden: «Arbeiderpartiet er for en sterk olje- og gass-sektor. Vi er mot avvikling og for utvikling.» (frifagbevegelse.no).

Vi var hovedarkitekten bak norsk oljepolitikk for 50 år siden. Interne vekst/vern-debatter har vi håndtert like lenge. Det gjør vi også med LoVeSe-saken, som ikke handler om klima, men om avveiningen mot fiskerihensyn. I praksis har det blitt en ren symbolsak, fordi ingen reelle regjeringsalternativer vil åpne for konsekvensutredning, noe høyreregjeringen nå har demonstrert.

Klimasaken er dypt alvorlig. Men en avvikling av norsk olje- og gassindustri, gir ikke en times utsettelse av global oppvarming. Tvert imot vil det svekke evnen til å ta strategisk grep om ny, klimavennlig industribygging. Det handler ikke bare om overføring av teknologi og kompetanse. Det handler også om offshorenæringens unike bidrag til den norske felleskassa, og dermed til statens muligheter som pådriver for det grønne skiftet.

Arbeiderne i offshorenæringen og leverandørindustrien har med rette kunnet føle seg som helter i det norske oljeeventyret. Det skal de kunne gjøre – som offshorearbeidere, som arbeidere i leverandørindustrien – også i det nye kapitlet som skal skrives: byggingen av Norge som industrinasjon i en verden basert på nye energikilder.