«Disse høye forventningene ødelegger idrettsglede og kanskje også fremtidige idrettskarrierer»

BARNAS DAGER: Bildet er fra arrangementet Barnas dager i Skarphallen 18. november. Foto: Gaute Bergsli