Dette for å sikre at flest mulig LHBT-personer i alle aldre og livsfaser er beskyttet i kommunen de bor i. Dette er noe man er født til, ikke noe man er indoktrinert til verken av foreldre eller miljø.

Når en biskop går ut offentlig å hevder at en kommune driver med homoindoktrinering og at seksualitet ikke er noen rettighet, så viser det en uvitenhet om det mangfoldet samfunnet vårt er bygget på. Kjønns – og seksualitetsmangfold gir akkurat det motsatte. Det gir toleranse, åpenhet og varme for de dette gjelder og samfunnet rundt dem.

Flere nasjonale undersøkelser viser økt frekvens til rus, større usikkerhet, samt en høyere andel blant unge med annen legning som har forsøkt å ta sitt eget liv. Dette må vi ta på alvor og da kan vi ikke la en leder for et trossamfunn undergrave dette ved å kalle det for indoktrinering av barn.

Biskopen peker også i sitt brev til kommunen på at: «Myndighetene har forpliktelser til å respektere foreldres frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning».

Det er kanskje til biskopens store frustrasjon å se at vi nå går inn i 2018 og at vi er på riktig vei ved at flere av kirkene i Norge nå aksepterer og godtar at vi er forskjellige mennesker og har rett til å være den vi ønsker. Denne uttalelsen fra biskopen setter oss og de ulike trossamfunnene mange skritt tilbake. Det er ikke mulig å fjerne en legning, fordi det er kun du selv som vet hvem du er.

Vi trodde den katolske kirken, med Pave Francis som har uttalt at homofili ikke er en synd, hadde kommet lenger i sin evne til å se verdien av at vi alle er individer med forskjellige legninger. Høyre er helt enig med ordføreren i Tromsø som sier at dette er sterke ord fra biskopen og at hensikten med planen er å skape trygghet og toleranse. Etter vår mening gir biskopens høringsuttalelse en bekreftelse for behovet for å få på plass en handlingsplan.