Opposisjonsleder og Høyre-topp i Tromsø, Vanja Terentieff, mener avsløringene om varaordfører Marlene Bråthens eiendomsvirksomhet skader tilliten til politikere i Tromsø. Nå mener hun alle spørsmål må besvares.

iTromsø avslørte nylig at Tromsø kommune har gitt Bramy Eiendom AS tre ukers frist til å rette opp i en rekke forhold når det gjelder selskapets ulovlige utleieboliger, hvor selskapet trues med tvangsmulkt og saftige dagbøter. Bramy Eiendom eies av varaordføreren og hennes samboer Roy-Arne Myrvoll. Da Bråthen i 2019 ble varaordfører, overlot hun styreledervervet til samboeren, men beholdt likevel sine aksjer, og Bråthen eier i dag fortsatt 50 prosent av selskapet.

At den nest øverste politiske lederen i Tromsø både skal være med å utforme byens boligpolitikk, der hun deltar i å vedta reguleringsplaner for utbyggere og innbyggere, samtidig som hun er en betydelig aktør i boligmarkedet, har tidligere utløst en rekke spørsmål. Ikke minst har herværende avis etterlyst svar, hvor Bråthen selv har vært lite villig til å snakke åpent om det.

Hun er i tillegg nestleder i stiftelsen Kommunale boliger. Denne stiftelsen konkluderte sent i 2021 med at nedgangen i Airbnb-markedet har gjort det mulig for flere som tidligere har vært avhengige av kommunale boliger å komme inn på leiemarkedet. I årsmeldingen til stiftelsen påpekte de at fallet i Airbnb-markedet under pandemien (med bortfall av turisme), og mangel på studenter, har medført et overskudd av utleieboliger.

Det kan godt hende at Bråthen har sitt på det tørre her, men at hun er en betydelig aktør i byens eiendomsmarked, samtidig som hun er med og setter premissene for hvordan det samme markedet skal reguleres, ser merkelig ut fra utsiden. Ved å unnlate å svare på spørsmål fra opposisjonen og mediene, etterlates det et uryddig inntrykk av rolleblanding.

Etter alt styret og etterspillet med pendlerboliger på Stortinget, som allerede har kostet en partileder og en nestleder vervene sine, er det all grunn til å mene at åpenhet rundt egne økonomiske forhold og forbindelser påkreves fra vår folkevalgte. Og da ikke bare åpenhet til skattemyndighetene, men så definitivt også til velgerne.

Derfor har Vanja Terentieff helt rett når hun krever mer svar på legitime spørsmål. Har varaordføreren fått urettmessige skattefordeler? Har daglig leder i Bramy fått urettmessig koronastønad fra Nav mens han jobbet? Har selskapet leid ut andre boliger som ikke er godkjent?

Det kan selvsagt godt hende at svarene på disse spørsmålene er «nei», og at alt har skjedd helt etter boka. Uansett er det nå slik at tillit er noe man får og ikke kan kreve. I disse sakene er det kun åpenhet som kan rydde opp i usikkerheten.