Det er ekstremt skuffende å lese Tenk Tromsøs handlingsprogram 2024-2028 for alle som bor og ferdes i Tromsdalen. Tenk at Tromsøs største bydel ikke har noen prosjekter inne i denne perioden. Det er utenkelig Tromsø!

De trafikale utfordringene i Tromsdalen øker proporsjonalt med antall nordlysturister og cruiseturister som kommer til Tromsø. Tromsdalen er en perle i Tromsø by med turistattraksjonene Ishavskatedralen, Fjellheisen og sherpatrappa. Vi i Tromsdalen har hjerterom for alle som ønsker å besøke vår bydel, men Tromsø kommune må ta oss som bydel seriøst når Tromsdalen bydelsråd i utallige møter med administrasjonen, politikere og Tenk Tromsø har delt våre bekymringer for et trafikalt kaos som vil ende i en tragedie før eller siden.

Blant alle rutebusser, turistbusser, biler, turister og turister i leiebiler skal barna på Tromsøs største barneskole navigere seg til og fra skolen på veier uten fortau, dårlig sikt og i uoversiktlige kryss uten lysregulering.

Kommunestyret vedtok 20.mars detaljreguleringen av Fjellheisen sin planlagte utbygging som skal stå ferdig i 2025/2026, som igjen vil øke trafikken i området, men man har ingen tanker om hvordan dette påvirker en bydel som allerede i dag opplever store trafikale utfordringer. I stedet har Tromsø kommune og Tenk Tromsø funnet et «morsomt» prosjekt som heter Blå bybane som ligger inne med totalt 51 millioner i byvekstavtalen. Disse pengene burde heller brukes for å løse de trafikale utfordringene i Tromsdalen.

Når det viser seg at Gunnar Wilhelmsen ikke har fikset økonomien til Tromsø kommune, da har ikke Tromsø kommune penger til «overs» til morsomme prosjekter. Tromsø kommune og politikerne må prioritere de mest basale behovene til innbyggerne, og sikkerheten til dem som ferdes i Tromsdalen må prioriteres foran Blå bybane.