Nylig var Senterpartiets stortingsrepresentant, Geir Pollestad, på barrikadene i blant annet Dagbladet med overskriften: «Per Sandberg på krigsstien»

Utgangspunktet for Senterpartiets kritiske utspill var at fiskeriministeren har innvilget en dispensasjon til Gunnar Klo AS på Myre i Øksnes. Han ble gitt en tillatelse til å kunne gå fra minoritetseier til majoritetseier i fiskebåten Morgenstjerne. Altså en båt han eide med en sambygding fra før.

I den etterfølgende debatten rundt denne dispensasjonssaken, spesielt gjennom Senterpartiets og SVs iver i å fordømme, kan det for noen fremstå som om at dette var noe fiskeriministeren har gjort for å provosere. Det kan uomtvistelig slås fast at Gunnar Klo AS av egen fri vilje, basert på bedriftens behov hadde levert en søknad til Nærings- og fiskeridepartementet. Når det så leveres en formell søknad skulle det da bare mangle at denne må behandles i henhold til norsk lov og forvaltningsskikk.

Årsaken til dette er at et enstemmig storting i sin tid åpnet for slike unntak når de vedtok deltakerloven. Dette fremgår klart og tydelig av § 6 i loven også kjent som aktivitetskravet. At Senterpartiet som var med på å vedta denne loven med adgangen til unntak, står derfor som et bevis på at partiet har vært representert med representanter som så behovet for å gi unntak i særlige tilfeller. Et behov som oppsto nå senest i Øksnes.

Senterpartiet og SV mener at Klo-saken handler om å kunne sikre at norske fiskeriressurser skal kunne forbli på norske hender i fremtiden. Det etter at de først mente at Klo-saken åpnet for alle og enhver kan eie fiskekvoter, og at ministeren ikke forholdt seg til loven ved å gi dispensasjon. Det nasjonale eierskapet til fiskeriressursene løses ikke i Klo-saken. Om en hevder det så må det være fordi at Senterpartiet ikke stoler på sine egne fremtidige partifeller.

Hvem er så denne Klo? Gunnar Klo AS er et familieeid sjømatkonsern der femtegenerasjon er i ferd med å videreføre driften som startet sin virksomhet i 1909 i Nyksund i Øksnes. Med sine cirka 300 innbyggere må en med rette kunne kalle det for et godt stykke Distrikts-Norge. Altså, et sted Senterpartiet spesielt burde være opptatt av at det legges til rette for fremtidig bosetting. Da er det ikke uten betydning for de rundt 60 ansatte på land at båten Morgenstjerne supplerer råstoff når det trengs, utover alt råstoffet som bedriften kjøper fra øvrige flåte der de videreforedler dette på sitt landanlegg.

Alternativet dersom det ikke hadde blitt gitt dispensasjon, hadde vært at båten hadde blitt solgt og at dette råstoffgrunnlaget hadde kunnet gått ut av kommunen. Jeg vil på det sterkeste oppfordre Senterpartiet og Pollestad om heller å fokusere på hvordan vi skaper og ikke minst beholder lønnsomme arbeidsplasser også på land. Det er noe kysten trenger mer av, ikke mindre.

Så argumenteres det som om at dette er første gangen det gis et slikt unntak. I Klo-saken fremstilles det som om at dette er noe nytt, noe unikt, og slutten på at fiskeflåten skal eies av aktive fiskere. Den mest kjente dispensasjonen opp gjennom tiden var det Røkke som fikk etter samme lovparagraf. Den gangen var det også debatt, men en ting som er helt sikkert er at det er ikke dagens fiskeriminister som har gitt flest unntak og dispensasjoner. Senterpartiet skal trå litt varsomt med å kritisere slike unntak. Sist gang det ble gitt dispensasjon fra deltakerloven satt Senterpartiet i regjering. Den gang var det snakk om reketillatelser.

Det debatten egentlig burde dreie seg om er helt fraværende i det politiske miljøet. Alle partier og politikere snakker om hvordan vi skal legge til rette for arbeidsplasser i sjømatindustrien og hvordan vi skal sikre økt bearbeiding av fisk i Norge. Dette er et vedtak som sikrer at Morgenstjerne fortsatt kan supplere med fisk i Stø slik den har gjort i lang tid. Det gir trygghet og bedre forutsigbarhet for de 60 ansatte på land. At denne næringsaktiviteten gjennom videreforedling av fisk på Stø fortsatt bidrar til bosetting og et levende lokalsamfunn. Det mener jeg absolutt er til å leve med, og en verdi jeg skulle ønske Senterpartiet så på samme måte.

Senterpartiet sier selv at de er et parti som er opptatt av å lytte til lokaldemokratiet. Paradokset i denne saken blir at mens Pollestad sitter på sitt kontor i Oslo og skriver innlegg med kvass penn har et enstemmig formannskap i Øksnes gitt sin støtte til dispensasjonen. I formannskapet er Senterpartiet godt representert med sitt medlem som også har vært ordfører i kommunen. Så når Senterpartiets stortingsrepresentant, Geir Pollestad, hevder at fiskeriministeren er på krigsstien og raserer Norsk fiskerinæring så gjør jeg bare oppmerksom på at helt alene er han ikke i krigen. Det er altså med støtte og applaus fra Pollestads egne rekker.