Onsdag kveld deltok jeg i en politisk debatt i kommunen, sammen med seks andre politikere. Jeg anslår at det var 40–50 tilhørere til stede.

Vi politikere satt foran tilhørerne, men på samme høyde alle sammen. Det vil si at kun de tilhørerne som satt nærmest politikerne så de som snakket. Greit nok.

Men så til det jeg synes er uhørt. Kun to av oss gadd og reise seg opp når vi snakket (tilhørerne som hadde spørsmål reiste seg alle sammen).

Ingen politiker kom med hjelpemidler som krykker, rullestol e.l. Men det var tydeligvis mer komfortabelt å sitte for disse fem politikerne. De samme politikerne som skal ut og fronte din sak? Jobbe for deg?

Stemmen din vil partiene ha. Men representanter som gidder og reise seg og se velgerne i øya når de snakker til/med innbyggere i kommunen er det bare to som har. Direkte respektløst, etter min mening.

Godt valg, sier nå jeg.