Valgkampen er godt i gang, og det blir svært spennende å se hvem som skal representere vårt fylke på Stortinget fra høsten av. I mine leserinnlegg skriver jeg i hovedsak om våre løsninger og egen politikk, men denne gangen må jeg også nevne andre parti. Grunnen til dette er at samferdsel og våre elendige fylkesveier har vært mye nevnt så langt i valgkampen, spesielt av Senterpartiet og Arbeiderpartiet sine toppkandidater. De lover at hvis det blir regjeringsskifte så vil virkelig fylkesveiene prioriteres.

De to nevnte partiene samt Sosialistisk Venstreparti må ta en god del av ansvaret for at fylkesveiene er i en slik elendig forfatning. Først og fremst for at det er de som sitter med makta i fylkestinget, og har gjort det i mange år, samt har ansvaret for fylkesveiene. Det er også de tre nevnte partiene som gjennomførte den såkalte «forvaltningsreformen» mens de var i regjering. Da omklassifiserte de tusenvis av kilometer med riksveier til fylkesveier – uten at det fulgte med nok penger til vedlikehold av disse.

John Karlsen (Frp) Foto: Preben Olsen

Politikk handler i hovedsak om å prioritere. Derfor har vi i Fremskrittspartiet hvert år under budsjettbehandlingen på fylkestinget foreslått mer penger til vedlikehold av fylkesveiene våre. For 2021 foreslo vi en økning i budsjettet på over femti millioner kroner, men som alle tidligere år ble vi nedstemt av de tre nevnte partiene som sitter med makta i fylkestinget. Vi har alltid prioritert samferdsel og utdanning fordi vi mener det er de to viktigste oppgavene fylkeskommunen har.

Vi går også denne gangen til valg på at samferdsel skal prioriteres. Viktige næringsveier i distriktene skal oppgraderes. Vi gjorde mye med riksveinettet i vårt fylke da vi var i regjering, og vil gjerne fortsette det arbeidet. Flytilbudet er svært viktig i vår landsdel, og flyselskapene må ha rammebetingelser som gjør dem i stand til å gi et godt rutetilbud. Vi skal ha gode og sikre båt- og fergetilbud, og ikke gamle rustholker som betjener flere fergesamband i fylket vårt i dag.

Til slutt kan jeg ikke unnlate å stille spørsmål ved om det er troverdig når representanter for andre parti lover at fylkesveiene nå skal prioriteres; de har jo nemlig gjort det stikk motsatte i alle år. Vi kan love at vår førstekandidat Per Willy Amundsen vil prioritere samferdsel, og andre saker som gagner vårt fylke – gi din stemme til Fremskrittspartiet. Godt valg!