24.03.1924 til 12.12.2022–98 år

«Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø» er betegnende for den visjonen Karl Jacob hadde allerede da han som administrerende direktør i AS Pellerin flyttet selskapets margarinproduksjon fra Oslo til Tromsø i 1954.

Karl Jacob var en samfunnsbygger. Fra en oppvekst i Oslo fra 1924 til å bygge et industrieventyr i Tromsø fra 1954 var det et enormt og modig sprang, ikke bare i kilometer, men i tankesett.

Han var en av de veldig få i Oslo som fattet betydningen av Stortingets vedtakelse av utbyggingsfondet for Nord-Norge i 1952, med «formål å medvirke til finansiering av tiltak som tar sikte på næringsvirksomhet og som gir varig sysselsetting.» Karl Jacob og Pellerins betydning i Tromsø ble virkeliggjørelsen av det formålet.

Karl Jacobs imponerende livsverk krevde en evne til å tenke nytt, tenke stort, tenke helhet, tenke de lange horisontene, tenke byutvikling og tenke omstilling. Han elsket å gå rundt i produksjonen på Strandtorget og studere driften, som regel med tanker på hvordan den kunne forbedres ytterligere. Der var det ingen over, ingen ved siden.

Karl Jacob var en vinner, og en god vinner. Derfor var han også en god taper, slik som da han måtte gi etter for et intrikat spill og la andre overta Pellerins margarinkvoter på slutten av 1980 tallet. Sammen med sønnen Roar reddet han likevel Pellerin og en base i Tromsø som var solid nok til å bygge nytt på.

Han fulgte engasjert med i hvordan Roar utviklet det nye Pellerin til en ledende byutvikler, men blandet seg sjelden inn annet enn for å sikre respekt for tradisjonene. Ingen gledet seg mer over utvikling enn Karl Jacob. Han beholdt visjonen. Han har en stor og varm plass i manges minnebok.

Ære hans minne!