I bydelen Nordre Aker i Oslo var 14 av 30 sykepleiere i hjemmetjenesten tatt ut i streik, da regjeringen gikk inn og stoppet streiken med tvungen lønnsnemnd. Det er helgebemanning, ifølge Norsk Sykepleierforbund.

Grunnlaget for at helsetilsynet valgte å si at det var fare for liv og helse, var altså en vanlig helgebemanning. Det er interessant, for med det setter regjeringen en ny standard for bemanning i norsk helsevesen, og åpner en helt ny debatt.

foto
INNLEGGSFORFATTER: Torgeir Knag Fylkesnes Foto: Aurora Ytreberg Meløe

Vi har et spektakulært problem med å beholde sykepleiere og lærere. Det mangler 7.000 sykepleiere i norsk helsevesen, ifølge tall fra Nav. Det er en økning på 1.800 bare på ett år ifølge Sykepleierforbundet. Mangelen er størst i kommunene.

KS’ egen arbeidsgivermonitor viser at 3 av 4 kommuner sier det er vanskelig å få tak i nok sykepleiere. I tillegg er det kraftig nedgang i søkningen til lærerutdanningen, for tredje år på rad. Dette gjelder både barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole. 15 prosent av årsverkene i grunnskolen er allerede utført av personer uten lærerutdanning. I videregående utgjør andelen 21 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er en krise i oppseiling for den norske velferdsstaten. Status quo holder ikke. Status quo kommer til å gi oss en gradvis dårligere situasjon hvert år. Med status quo vil vi fortsette å miste sykepleiere og lærere, og fortsette med en bemanning i helgene som ifølge regjeringen innebærer en fare for liv og helse.

Det må mer grunnleggende endringer til. SV har derfor levert følgende forslag i Stortinget:

«Gå i dialog med partene i arbeidslivet om lønnsutvikling i yrkesgrupper i kritiske samfunnsfunksjoner, spesielt kvinnedominerte yrker, for å finne ut av hva staten kan bidra med av bevilgninger for å sikre lønnsløft.» Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Frp og regjeringspartiene stemte nei. Dermed står vi fortsatt på stedet hvil, med samme problem.

SV har derfor to konkrete utfordringer til regjeringa:

  • Vil regjeringa ta konsekvensen av sitt standpunkt om lønnsnemnd, og innføre en grunnbemanning for å ivareta liv og helse?

  • Vil regjeringa være med på å gå i dialog med partene i arbeidslivet om lønnsutvikling i yrkesgrupper i kritiske samfunnsfunksjoner?