Målet med nytale er å omskrive. Det runde skal se firkantet ut. Det kalde skal se varmt ut. Undertrykkelse skal se ut som frihet. Frihet skal se ut som undertrykkelse.

Nordkalottfolket som har påtatt seg å være fornorskningens sannhetsministerium, har sin variant: «Vårt samiske språk er norsk». Det erklærer nå avtroppende leder Torill Bakken Kåven blant annet i et innlegg i Altaposten 27. mars 2021.

Det lingvistiske premisset er det ikke en gang vits å gå inn i, det blir for dumt. Et språk kan umulig være et annet språk. Da står Nordkalottfolket igjen med følgende ideologiske premisser:

Premiss 1: Nordkalottfolket mener de er inkluderende gjennom denne påstanden, da fornorskningspolitikken er grunnen til at mange mistet det samisk språket, og at norsk i dag er deres morsmål (merk: dette gjelder samer oppvokst i Norge). Alle samer er like gode samer, også norsktalende.

Kåven angriper også samisktalende samer, da de diskrimminerer ikke-samisktalende samer, istedenfor å rette anklagene for språktap og ulikhet mot norske myndigheter, som gjennomførte fornorskningspolitikken. Nordkalottfolket hevder altså retten til ulikhet, men norsk er likevel samisk, altså likt. Da skufler de eklatant bort grunnen de selv står på, siden retten til ulikhet er en av hovedgrunnene til at de i det hele tatt kan stille til valg som sametingsrepresentanter. Men for Nordkalottfolket er logikk kanskje humbug og humbug logikk?

Uansett nytalen fra Nordkalottfolket. Norsk er ikke samisk, samiske språk er samiske språk, og forskjellige fra norsk. Den nye språkloven, som trådte i kraft 1. januar 2022, stadfester nettopp at samiske språk er urfolksspråk og har følgelig beskyttelse i loven som det.

Premiss 2: Nordkalottfolket støtter de som mistet det samiske språket på grunn av fornorskningen. Så det er å hedre alle som mistet sitt samiske språk ved maktbruk, ved å hevde: «Vi har vårt samiske språk, norsk»? Dette skal gi trøst til småpikers og smågutters utrøstelige gråt, de som ble sengevætere i internatenes kalde senger fordi de sårt savnet mor og far, foreldre som mistet sine barn, eller de som måtte høre: «Ta på dokker komagan og kom dokker ut», slik min mor Hanna måtte høre fra læreren på skolen og internatet i Børselv?

Dersom Nordkalottfolkets premiss holder vann, «norsk er vårt samiske språk», hva er da poenget for alle som har vært forsvarere og videreførere av det samiske språket, tross rasisme og hets? For de som har gått den lange løypa og tatt arbeidet med å ta tilbake det samiske språket, og viderefører det til sine barn? Undertegnede inkludert. Og alle barn og unge som i dag er samiske morsmålstalere, og går gjennom hele skoleløpet med samisk som førstespråk?

Premiss 3: Nordkalottfolkets utsagn gjør det lettere å bære sorgen over tapet av det samiske språket for dagens generasjoner, all den tid dette er det som i størst grad trekkes fram som det største tapet vi har lidd som følge av fornorskningen? Det er ikke så farlig, «norsk er jo vårt samiske språk», ingen grunn til sorg.

Ville vanlige folk tro på en påstand som: «Vårt norske språk er engelsk»? Hvorfor skal da vanlige folk tro på Kåvens og Nordkalottfolkets variant: «Vårt samiske språk er norsk»? Man trenger verken å være lingvist, ideolog eller reklamemaker for å se det innlysende. Demokratiets samtaler bør være kunnskapsbasert og logisk holdbare. Nordkalottfolket ser dessverre ut til å trives i sin egen oppdiktede språkvirkelighet. Det er neppe konstruktivt.