Hvis regjeringen mener alvor med sine ambisjoner for distriktene, må de slutte å «låse folk inne» med et stadig dårligere samferdselstilbud langs kysten.

Regjeringens ambisjoner for bærekraftige og levende lokalsamfunn langs kysten kommer tydelig frem i distriktsmeldingen. Der står det rett ut at «folketalet skal auke i distriktskommunar». Høye ambisjoner er bra, men det krever handling for å få dem realisert.

Eksportnæringer fra havet har i generasjoner vært vår viktigste kilde til velferd, og det har skapt sterke lokalsamfunn fra sør til nord. Og mulighetene lang kysten er store også fremover. Enten det er videreutvikling av bærekraftig havbruk, utvikling av fornybar energi fra havet eller blå bioøkonomi.

Hvis vi skal realisere mulighetene, må kystinfrastrukturen ligge på plass. Det har også regjeringen merket seg, og i distriktsmeldingen skriver de at samferdselspolitikken er helt «avgjerande for busetjing og arbeidsplassar i heile landet» og videre at «gode transporttilhøve er derfor viktig for utviklinga i og mellom regionar».

Godt over halvveis i regjeringsperioden er det få tegn til at regjeringen skal følge opp sin egen politikk. Dermed kan distriktsmeldingens ambisjoner bli stående igjen som falske løfter. Regjeringen har fortsatt tid igjen til å levere, men da må de levere på tre viktige samferdselstiltak:

For det første må de sikre trygge og effektive fylkesveier. På den ene siden er de våre viktigste næringsveier som skal frakte varer til markeder. På den andre siden er det 90 prosent høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd på fylkesveinettet enn på riksveinettet. Da må det utbedres og bygges vei. Planer og strategier har vi nok av!

For det andre må ferje- og hurtigbåttilbudet bidra til forutsigbar og effektiv mobilitet langs kysten. Mens fergetilbudet har blitt rimeligere, er prisene for å reise med hurtigbåt fortsatt forbeholdt dem med velfylt lommebok. Et dårlig – og mange steder feildimensjonert – hurtigbåttilbud går utover mange, enten det er ungdom på vei til skole eller eldre på vei til apotek og lege. Når innstramming av hviletidsbestemmelser i tillegg medfører usikkerhet om fergene går, eller at det ikke tas høyde for trafikkvekst når fergetilbudet er på anbud, har det store konsekvenser for innbyggere og næringstransportene.

For det tredje må regjeringen sørge for at flytilbudet langs kysten ikke blir dårligere. Det er bra at anbudsutsatte flyruter som får offentlig driftsstøtte (FOT-rutene) blir billigere, men vinningen går opp i spinningen når det samtidig blir færre avganger. Når flytilbudet reduseres, blir det vanskeligere for innbyggere og næringslivet som er avhengige av fly i hverdagen.

Regjeringen har litt over ett år på å levere en politikk som skaper vekst og utvikling langs kysten. Å satse på kysten er å satse på landet som helhet, fordi mye av ressursene og verdiene skapes her. Da er det ikke akseptabelt med et redusert samferdselstilbud langs kysten.