Den rødgrønne regjeringen har i det siste prøvd å ta ned forventningene i forhold til kommende statsbudsjett. Likevel må det fremholdes to forventninger vi har for Tromsø kommune og innbyggerne. Det ene er at utgifter kommunen har hatt relatert til korona skal kompenseres fult ut. Og for Tromsø snakker vi om over 100 millioner kroner.

Vi har en klar forventning til at pengene kommer i statsbudsjettet. Hvis ikke er det ingen vei utenom store kutt som vil bli påført kommunebudsjettet og det er nok ingen vei utenom at det også vil ramme barn og unge, skole og helse.

Den andre forventningen Høyre har til statsbudsjettet er Byvekstavtalen. Før valget lovet statsråd Sandra Borch fra Senterpartiet at at Tromsø alene skulle få 10 milliarder. Nå har det siste året vist at Sp har mistet all troverdighet knyttet til sine menge populistiske valgløfter. Men det er klart at med et slikt løfter skaper det forventninger.

Høyre er for en byvekstavtale, det er og skal være belønningen fra staten, og ikke minst muligheter til og realiserer prosjektene vi sårt trenger i Tromsø for å utvikle gode og trygge veier for gående, syklende og kjørende og ikke minst styrke kollektiv satsingen.

Høyre håper inderlig at ordføreren og varaordfører har de gode kontaktene de sier de har i regjering slik at vi ikke kommer i den situasjonen at vi har innført bompenger med løfter om å få til en storstilt satsing på ovennevnte, men ender opp med et stusslig mageplask fordi pengene ikke strekker til. Høyres ønsker seg en grønn by, men vi må ha en grønn by vi har råd til å bo i med gode og forutsigbare tjenester til innbyggerne.