Tromsø er en by med flere distrikter rundt oss. For Senterpartiet er det viktig at vi har tjenester nært folk. I Lakselvbukt ligger det flere arbeidsplasser, en av disse er Lakselvbukt bo og servicesenter. Et tjenestetilbud i form av korttidsplasser, omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Pasientene mottar et faglig, engasjerende og bredt tjenestetilbud.

Innenfor dørene på bosenteret er det skapt mye god og omsorgsfull sykepleie. Det er en stabil, engasjert og lojal gjeng med ansatte bestående av flere helsefagarbeidere, sykepleiere og assistenter. Pasientene føler seg trygge og ivaretatt.

foto
Ida Pernille Johnsen, kommunestyrerepresentant i Tromsø for Senterpartiet. Foto: Privat

Arbeidsplasser i distriktene er viktige å ivareta for at vi skal ha levende distrikter. Ofte ser vi dessverre at det er arbeidsplasser i distriktene som foreslås nedlagt. Det ønsker ikke vi. Vi vil ha vekst i hele Tromsø kommune, og da må man bevare de arbeidsplassene man har.

Det er foreslått å legge ned korttidsplassene ved Lakselvbukt bo- og servicesenter. Dette ligger mitt hjerte nært. I ni år har jeg jobbet ved bosenteret, de siste fem årene som sykepleier. Nå har jeg permisjon fra stillingen min. Forslag om nedleggelse til stadighet føles lite anerkjent ut. Uansett hvor godt og effektivt vi gjør jobben vår, så virker det som om det ikke er godt nok.

At de ansatte årlig må kjempe om å beholde sin arbeidsplass og beholde dagens tilbud varierer ikke bare fra år til år. I høst har det vært så mange varierende argumenter for nedlegging at det ikke er for enhver mann eller kvinne å vite dagens argument.

Tilbudet som gis ved korttidsavdelingene fungerer, selv om det varierer hvor lenge pasientene ligger på avdelingen. Forvaltningskontoret utarbeider som kjent tjenestetilbud og fatter vedtak vedrørende pasientene. Det gjøres også individuelle tilpasninger. De pasientene som får plass på korttidsavdelingen, kommer som regel som utskrivningsklare pasienter fra UNN eller fra andre steder i kommunen.

Pasientene kan motta avansert sykepleie, de kan rehabiliteres i tett samarbeid med fysioterapeut, motta medisinsk oppfølgning fra lege ved bosenteret, ernæres riktig og tilstrekkelig i samarbeid med bosenterets egen kokk, få tilbud om ulike aktiviteter, og pårørende ivaretas. I den ene siden av bygget ved Lakselvbukt bo- og servicesenter er det korttidsplasser, og på den andre siden er det omsorgsboliger i to etasjer. Den daglige driften er effektiv, for effekten av å ha omsorgsboliger og korttidsplasser under samme tak gjør at de ansatte jobber på tvers av avdelingene.

Det at man foreslår nedleggelse årlig høster ikke godt for rekruttering. Det skaper tvert imot utrygghet og usikkerhet for drømmen om en stabil arbeidsplass.

Arbeidsplassene i distriktet er viktig, det er ikke alt som må sentraliseres. Begynner man å legge ned noe, så går det slag i slag med resten av tilbudet – ikke bare tilbudet ved bosenteret, men i distriktet vil ringvirkningene være alvorlig. Senterpartiet jobber også for oss i bygda.

Senterpartiet evner å se verdien som skapes ved å bevare de fire korttidsplassene i Lakselvbukt og vi vil kjempe for å beholde dem.