Nylig satte vi strømrekord i Norge. Fredag 15. januar mellom klokka 08.00 og 09.00 brukte vi over 24.500 megawattimer med strøm i kongeriket. Det tilsvarer forbruket til rundt 24 millioner panelovner. Aldri før har vi brukt mer strøm i én enkelttime i Norge. Det skyldes naturligvis kulda, men også at mange av oss sitter på hjemmekontor og hjemmeskole i disse dager. I tillegg tas strøm i bruk som utslippsfri energiløsning på stadig flere områder i samfunnet.

De neste ti årene skal vi halvere klimagassutslippene i Norge. Det er en formidabel oppgave. Heldigvis sitter vi på en løsning som virker, nemlig elektrifisering. Nå kjører det nærmere 340.000 elbiler på norske veier. I fjor utgjorde elbiler over halvparten av de nye bilene som ble solgt. Med ladestasjoner over hele landet, også i Finnmark, er ikke rekkeviddeangst noe stort tema lengre.

foto
Knut Kroepelien, Administrerende direktør i Energi Norge Foto: Caroline Roka

Hele transportsektoren er i ferd med å bli elektrisk. Utslippsfrie busser, lastebiler og anleggsmaskiner ruller stadig ut på veiene. Elektriske ferger fra norske verft går i trafikk langs hele kysten. På sikt kan de få batterier fra norske batterifabrikker, produsert med norsk fornybar kraft. Også i industrien byttes fossile energikilder ut med strøm. Det blir et konkurransefortrinn for norske eksportvarer.

Elektrifiseringen virker. I 2019 gikk norske klimagassutslipp ned med 3,4 fire prosent. Dette skjedde altså før pandemien rammet oss, satte flyene på bakken og bremset opp mye av næringslivet. Fra 2017 til 2019 gikk salget av bensin og diesel ned med over 330 millioner liter. I 2020 kan Norge for første gang ha nådd sine klimamål, som ble vedtatt av Stortinget i klimaforliket for 13 år siden.

Som en bonus får vi renere byluft, mindre støy i gatene og på byggeplassene, og lavere energikostnader. Det er nemlig penger å spare på å gå over fra fossil til fornybar energi.

Strømmen blir stadig viktigere. Ikke bare for at vi skal ha lys og varme i hjemmene våre eller for at vi skal kunne møtes på Teams fra hjemmekontoret og se Netflix om kvelden, men også for at vi skal klare å ta vare på kloden vår og gjøre den beboelig for kommende generasjoner.