Barn må få bedre beskyttelse mot overgrep

Illustrasjonsfoto: Eivind Nitter, Redd Barna