På tide at Samskipnaden blir påminnet hvem de er til for

STUDENTSAMSKIPNADEN: Den siste tiden har Samskipnadens besøksforbud under korona vært diskutert. Foto: Ronald Johansen