Troms og Finnmark Frp går til valg på at skole og samferdsel er det viktigste, og i dette innlegget tar vi for oss samferdsel.

De debattene som har vært hittil har i hovedsak hatt fokus på hva regjeringen eller Stortinget må gjøre, og ikke hva vi som stiller til valg vil gjøre. Det er svært synd at mediene ikke setter søkelyset på å få fram hva de politiske partier vil gjøre om dem får styre kommunene eller det nye fylket.

Det er ikke slik at det finnes penger nok til alt man ønsker, og da må vi som politikere prioritere. For oss er det viktig å prioritere våre fylkesveier som har stor betydning for næringslivet. Skal vi få vekst og utvikling i kommunene så må vi som politikere tilrettelegge for det.

I Finnmark mener vi FV 888 (Gamvik-Ifjord), FV 882 (Loppa) og i Troms FV 86 (Senja) og FV 866 (Skjervøy) må prioriteres først.

Vi vil prioritere asfaltering og vedlikehold på våre fylkesveier.

Vi vil prioritere bedre kollektivtilbud og billigere billetter der fylket har ansvaret, blant annet studentrabatt.

Vi vil fortsette satsingen på bredbånd i distriktene.

Vi vil ha gratis ferger.

Vi vil prioritere jernbaneforbindelse mellom Kirkenes og Rovaniemi.

Vi vil prioritere mudring av havner og bedre flytilbud. At buss, ferger og fly koordineres enda bedre.

Vi vil styrke innsatsen på rassikring.

Ønsker du politikere som vil jobbe for vekst og utvikling i det nye fylket, stem Frp.