I 2019 omkom 10 personer i slike ulykker. Skredulykker er ikke tatt med i denne statistikken. Antallet fallulykker er altfor høyt, og det er fortvilende at mange av dem antagelig kunne ha vært unngått, sier Anne-Mari Planke, fagsjef for friluftsliv i Turistforeningen til TV 2.

Bildet bekreftes av Røde Kors hjelpekorps, som i sommer noterer firedobling av redningsoppdrag i fjellheimen siden 2007. De mest kjente turistmålene og de mer krevende rutene for fotturer står for mye av økningen.

At ulykkestallet øker når flere begir seg opp i fjellet, var kanskje ikke uventet. Interessen for friluftsliv fikk et skikkelig oppsving under pandemien, noe som også innebærer flere fotturister med lite erfaring fra bratt terreng og ellers krevende natur. Det er jo sunt for kropp og sjel – og derfor positivt i et folkehelseperspektiv – at naturen tas i bruk.

Men egnet utstyr og respekt for elementene er første bud. Unge sprekinger på vei mot toppen i joggesko i stedet for fjellstøvler, er blitt et litt for vanlig syn.

Å nå frem til utenlandske fjellturister med nødvendig informasjon, er en spesiell utfordring i ulykkesforebyggende sammenheng. Det meldes jevnlig om skrekktilfeller av fottøy og bekledning på stiene opp til de mest spektakulære turmålene. Nå kan jo selv den mest erfarne fjellvandrer ha uflaks. Men det bør gi ettertanke i de rette instanser når tre av de fem som har mistet livet i fallulykker hittil i juli var utlendinger. Fjellvettreglene må prentes inn gjennom markedsføringen av Norgesferie.

I luftfarten, veitrafikken og til sjøs finnes det rutiner for å kartlegge alvorlige ulykker. Kunnskap om ulykkesfaktorer systematiseres, til bruk i det ulykkesforebyggende arbeidet.

Turistforeningen har lenge etterlyst et nasjonalt register over friluftsulykker, med samme formål. Et slikt register ville gi et vesentlig forbedret grunnlag for å sette inn målrettede tiltak, og ble da også foreslått i siste stortingsmelding om friluftslivet. Turistforeningen bør fortsette som pådriver for en slik ordning. Men ansvarlig for å bruke fjellvett er og blir den enkelte fjellvandrer.