De har benyttet anledningen til å stikke seg ut. Til å streike for å heve lønna si. Deler av rikspressen som tror de er fasit på så mangt, skjeller dem ut. Unødvendig å streike og så videre er omkvedet.

Hegnar skulle spise hatten sin om det ble storstreik denne gang. Mange tusen lærere og sykepleiere gikk nettopp ut i streik. Tving ham til å ete den fordømte hatten sin denne gang og ikke la ham komme unna med at det er så og så komisk. Vil han ikke ha hatten, sleng til ham en seig og jævlig lue av gammel saueull.

Dette med å spise hatten sin kommer sannsynligvis fra Venezuela hvor en dersom en ikke blir trodd på noe en forteller, må legge innpå noe uspiselig. Gjerne hatten til Trygve Hegnar.

Forresten, hvem er disse som har kastet seg opp som dommere over denne streiken? Streik er til og med lovlig denne gang, siden det er lønn og den slags som skal drøftes i dette trepartssamarbeidet. Staten var med tidligere, men nå er det KS som er motpart til lærerne og sykepleierne.

Hvem er det som har så store motforestillinger om denne arbeidskonflikten er nødvendig eller ikke? Sykepleiere og lærere er store deler av de kommunalt ansatte. Nå vel, det er finanspressen og deres medsynsere som snakker denne gang. De som raner til seg store deler av verdiskapningen her i landet og ikke gir oss annet tilbake enn ødelagte selskaper som ligger til last i økonomien vår. Som drar oss ned under bunnlinja som det heter. Staten burde egentlig si at den er villig til å kompensere kommunene for dette ekstra lønnstillegget denne gangen.

Dette tidspunktet er det beste for å ta skikkelig løs i en arbeidskonflikt på. La gå at alle moralister vil at koronaen skulle være en slags helligdom. Det er den ikke. Det er en helt vanlig pandemi som har rammet samfunnene våre. Bra, for det er nå vi får se hvor avhengig vi er av kjernetropper som disse yrkesgruppene er.

Hvem vil være uten sykepleier om en skulle bli innlagt et eller annet sted? Hvem skulle administrere oksygenkranen i maskinen som hjelper deg med å puste? Hvem skal lære ungene dine noe fornuftig mens du ligger inne? Er det ikke akkurat nå vi ser hvor viktig det er å rekruttere gode lærere?

Da nytter det ikke at KS står på sitt og unngår å legge til rette for en god rekruttering fremover. Hva med om staten i dette trepartssamarbeidet viser kortene sine og sørger for at både sykepleiere og lærere får en oppmuntring denne gang?

Vi sverger til frontfagsmodellen for å verne om konkurransekraften vår. Ingen skal få noe mer enn dette. Hva om noe negativt likevel har «bitt seg fast» i lønnssystemet vårt. Skal vi ikke rette på det da?

Streik lønner seg ikke. Vi hører det også. Og kanskje er det noe i det. Men hva fins i verktøykassen til sykepleiere og lærere? Ingen verdens ting finner en der. Skal streikeretten avskaffes eller skal den gjenopplives og brukes for alt den er verd?

Vi lever i et demokrati for tiden. Vi vet ikke hvor lenge det varer, men så lenge vi har noe i verktøykassen skal vi virkelig bruke det. Om streiken blir effektiv nok kommer ungenes foreldre til å begynne å mase. Det samme vil skje på sykehusene og på sykehjemmene hvor gamle mor får annenrangs pleie av annet enn fagfolk.

Arbeidskonflikter er en levende del av vårt demokrati. Det som er igjen av denne retten må vernes av oss alle sammen. Dersom retten til å forlate arbeidet fordi det er for dårlig betalt, forsvinner, er vi kommet i svært dårlig selskap. Politikere og administratorer må aldri få retten til å overprøve våre egne kanaler. Streikeretten er det mest dyrebare i den sammenheng.

På 30-tallet kom en fram til hovedavtalen mellom partene og denne samarbeidsformen har senere utviklet seg til dette trepartssamarbeidet hvor staten kom med. Det spørsmålet som nå stilles er hvor effektivt dette er? Er det riktig at staten skal la være å bidra til løsning av denne konflikten? Om Stortinget ikke er med og lager avtale, hvor er de da?

Jeg tror vi alle trenger å bli minnet på at vi bor i et kapitalistisk samfunn hvor tilgangen til produktivkreftene må reguleres av noen. Da er det at de inngåtte avtalene kommer inn. At arbeidsgivere og fagforeninger er blitt enige om en kjøreplan er gledelig i seg selv. Det må beskyttes og ikke rakkes ned på av finansakrobater som de ovennevnte.

Det er ikke Microsoft eller Apple vi har å gjøre med her i landet, men likevel er det sterke produktivkrefter som må holdes i age av noen. Kanskje staten på sin part i det minste kunne be Hegnar om å holde kjeft og spise hatten sin. Noe kan man da bidra med i dette trepartssamarbeidet.