Det er snart gått ett år siden bomstasjonene så dagens lys i Tromsø. Dette er noe kommunens innbyggere har fått kjenne på. Kjøremønsteret er blitt annerledes hos bilistene fordi det har økonomisk betydning når og hvor man kjører.

Undertegnende med flere har merket seg i trafikkbildet at det kjøres «hardt» for å rekke det meste på under timen. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner og jeg har selv nesten blitt påkjørt tre ganger etter at bomstasjonene ble innført. Kjøremønsteret var ikke så stressende før bompengene kom. Av den grunn mener jeg at det haster med å få utvidet timeregelen til minst to timer i disse dyrtider. Alternativt kan man også vurdere at man betaler for kun én passering i tidsrommet mellom klokken 17.30 og klokken 21.30.

Bomstasjonene i Tromsø ble innført i en krevende tid for mange. Det aller meste har blitt dyrere på grunn av økte renter, økte kommunale avgifter, økte strømpriser, økte mat- og drivstoffpriser, krig og uroligheter ute i verden. Mange sliter med økte utgifter, får ikke pengene til å strekke til og må blant annet stille seg i matkø på matsentralen.

By- og Landlista stemte mot innføring av usosiale og urettferdige bompenger i Tromsø. Nå som de likevel er innført og ikke kan fjernes uten samtykke fra fylket og staten, så må det lokalt jobbes med økonomiske løsninger som på en positiv måte øker trafikksikkerheten. Og som i tillegg hjelper folk flest med å redusere sine utgifter i hverdagen.

Familier som er avhengig av bil for å kjøre barn på sosiale aktiviteter, er blant de som ikke får benyttet rabatten som timeregelen gir per dags dato. Det er flere aktiviteter som kun finnes på Tromsøya, slik som blant annet Kulturhuset, Tromsøbadet og kino. Der også parkeringsprisen er høy. Timeregelen er geografisk sett for knapp til de mange som er avhengig av bil i vår langstrakte og flotte kommune.

Ved å utvide timeregelen til minst to timer, eller alternativt at man betaler for kun én passering mellom klokken 17.30 og klokken 21.30, så vil mange innbyggere kunne senke skuldrene i pågående dyrtid. Det vil bli enklere for familier å kjøre og hente barna på sosiale aktiviteter og redusere frafallet fra sport og kultur. Det vil også være en håndsrekning til alle frivillige som hver dag står på for at det skal finnes aktivitetstilbud til alle.

Trafikksikkerheten vil øke og det vil også være godt for helsa. Det vil si mindre stress i hverdagen.

Slike tiltak betyr lavere inntekter for kommunen, men vi greide oss uten bompenger fram til januar 2023. Løsninger må finnes og noen "drømmeslott-prosjekt" kan utsettes eller skrinlegges inntil videre. Det er viktig å huske at "Rom ikke ble bygd på en dag".

Vi har jo heller ikke tog eller T-bane/trikk som kunne avlaste biltrafikken. Dette er tross alt bare en justering i en tid der alt har blitt dyrere for vanlige folk. Når det gjelder avgiftsøkninger/renteøkninger ser det heller ikke ut for at det blir bedringer for folk flest heller i nær fremtid.

Det handler ikke om å kjøre kommunen i senk, men å ta vare på folk flest i vår langstrakte, flotte kommune.