Bypakken Tenk Tromsø er byens største utviklingsprosjekt noensinne. De neste ti-femten årene skal det brukes milliarder på å ruste opp veier, bygge en ny forbindelse til Kvaløya, kryssløsninger skal moderniseres, skoleveiene skal bli sikrere, prisene på buss vil forbli blant de aller rimeligste i hele landet, det skal bli nye og mer moderne terminaler og bedre forhold for både bilister, gående, syklende og kollektivbrukere.

De grunnleggende målene for pakken handler om universelle goder vi alle ønsker oss, uansett om vi stemmer SV, Ap, Sp, Høyre, Venstre eller Frp. Vi ønsker oss alle mindre biltrafikk, redusert forurensing, mindre støy og sikrere skoleveier, og bypakken er rett og slett den beste metoden vi har i dag for å oppnå dette.

Bypakken gir oss universelle goder

Det er ingen som ønsker seg mer biltrafikk. Det har aldri skjedd at en boligselger har skrevet i en salgsannonse at «i denne leiligheten kan du virkelig nyte lyden fra en tett trafikkert bilvei rett utenfor stuedøra». Det har aldri eksistert en velforening som har skrevet brev til kommunen for å etterlyse mer helsefarlig luftforurensing i nærområdet. Ingen næringsforeninger har noen gang gått ut i lokalavisen og ønsket seg lange bilkøer i rushtiden, og ingen barnefamilier har ringt opp lokalpolitikere for å kreve at fortau rives og fartsgrensen settes opp så barna kan gå midt i veien i en 80-sone på vei til skolen.

Det er mange tromsøværinger som bor i boliger med helsefarlige nivåer av støy fra biltrafikk, helsefarlige nivåer av luftforurensing, og som ikke tør sende ungene av gårde på grunn av biltrafikken. Vi har et næringsliv som taper hundrevis av millioner på køståing hvert år, og vi har en infrastruktur i byen som skriker etter modernisering. Det ville vært direkte uansvarlig av politikerne i Tromsø å ikke gjøre noe med disse problemene, det ville vært usolidarisk overfor de mange som rammes av dem og det ville vært katastrofalt for byens videre utvikling om politikerne bare lukket øynene.

Solidaritet med de som sliter

Det er mange som har fått dårligere råd som følge av prisøkningene. For de som har lite, er enhver økning i kostnader av betydning. Men vi kan ikke løse det voksende ulikhets- og fattigdomsproblemet i Norge med å kutte ut å gjøre noe med klimaproblemet, miljøproblemene, naturkrisen, biltrafikken, forurensingen, støyproblemene, køene eller skoleveiene. Vi må løse miljøproblemet og fattigdomsproblemet samtidig.

For problemet er ikke at lavtlønte betaler miljøavgifter. Problemet er at de er lavtlønte.

Lønningene for lavinntektsgruppene må opp, stønader for arbeidsledige, fattige og uføre må det gå an å leve av, og inntektsskatten for de med lave inntekter må kraftig ned. Det er mye som må gjøres, og vi i SV benytter enhver anledning til å forsøke å gjøre så mye vi kan med ulikhets- og fattigdomsproblemet i Norge i dag.

SV på Stortinget fikk i budsjettenighet med regjeringen innført en stor dyrtidspakke til minstepensjonister, uføre, mottakere av barnetrygd, familier som får bostøtte og arbeidsledige. I enigheten om revidert nasjonalbudsjett sørget SV for at barnetrygden går opp og vi fikk økt sosialhjelpssatsene med 10 %. Til høsten får alle 1. og 2.-klassinger gratis kjernetid i SFO. I Tromsø har SV sammen med Sp, Ap og MDG økt tilskuddet til Matsentralen, styrket de offentlige velferdstjenestene våre og økt tilskuddet til frivillige organisasjoner som arbeider mot fattigdom.

Det motstanderne av bypakken som Frp, NTB og By/Land-lista har til felles er at de ofte snakker om utsatte grupper og om folk som sliter. Men de har også til felles at de aldri presenterer noe som helst forslag som faktisk kan bidra til å hjelpe disse gruppene, og de stemte alle sammen imot da kommunestyret vedtok den kommunale ordningen som ble opprettet for å kompensere de mest utsatte barnefamiliene for de ekstra kostnadene knyttet til bomringen.

Forskjellen på SV og partier som Frp, NTB og By/Land-lista er at vi faktisk prøver å gjøre noe for å forsøke å løse fattigdomsproblemet, mens Frp, NTB og By/Land-lista bare skyver de fattige foran seg for å sikre fortsatt privilegier for de privilegerte gruppene disse partiene alltid prioriterer høyest.

SV tar ansvar

Tromsø SV har tatt ansvar og støttet innføringen av bypakken Tenk Tromsø, selv om heller ikke vi synes absolutt alt i pakken er supert. Vi har hele veien presset på for å øke satsingen i bypakken på skoleveier, kollektiv og gange, og vi har presset på for å få tiltakene rettet mot barn/ungdom prioritert høyere opp i handlingsprogrammet, mens partier som Høyre, Sp og Ap har presset på for mer bilvei.

Realiteten er at bypakken er et kompromiss der ingen har fått alt de ønsket seg. Ap, Sp, Venstre, KrF, SV, MDG, Rødt og Høyre har vist ansvarlighet med å inngå et forlik om bypakken, og jeg er sikker på at disse partiene vil vise den samme ansvarligheten neste periode selv om Høyre stadig vekk vingler litt. Det er rett og slett veldig viktig for byens fremtidige utvikling at de ansvarlige partiene står sammen om denne bypakken de kommende årene.

Og vi må gjøre det fordi bypakken gir oss universelle goder vi alle ønsker oss, uansett om vi stemmer SV, Frp, Ap eller Høyre. Redusert biltrafikk, mindre forurensing, mindre støy, mindre køer, sikrere skoleveier, fortsatt billig buss, bedre kryssløsninger, opprusting av veier, nye terminaler, bedre sykkelveier og en ny forbindelse til Kvaløya.