Skolestarten skjer i disse dager. Rundt om i hele landet sitter mange spente 5 og 6-åringer som skal begynne på skolen for aller første gang.

Vi i Fremskrittspartiet vet at alle barn er forskjellige, og at 6-åringer ofte er på ulikt stadiet i livet, både fysisk og psykisk. Noen av dem vil klare å sitte rolig på stolen og lytte til læreren, mens andre vil være rastløse og heller ønsker å spille spill eller helst være ute og leke.

Flere studier har dokumentert at alder ved skolestart har betydning for senere karakterer og forløp i utdanningssystemet. Noen studier har også vist at det å være født sent på året kan være spesielt negativt for gutter.

Med bakgrunn i det mener vi i FrP at vi må se på muligheten for å gjøre om på når elever starter på skolen. Noen elever vil ha godt av å starte ett år tidligere, mens et annet barn vil kunne ha godt av ett ekstra år i barnehagen. Barn er unike, og tar til seg læring i ulikt tempo.

I dag er det åpning for fleksibel skolestart, men dessverre må foresatte som ønsker senere eller tidligere skolestart for sitt barn gjennom en tung byråkratisk prosess for å få dette til. Vi mener at det er på høy tid at denne prosessen forenkles.

Fleksibel skolestart kan forenkle skolegangen for mange barn, og FrP ser på muligheten for mer fleksibilitet med begeistring. Foreldrene vet bedre enn staten når barna er modne til å starte på skolen.