Nå er det mange arbeidsplasser som må permittere og si opp ansatte. Da er det i første omgang de unge som må gå.

I vår ble det nesten en tredobling av unge arbeidsledige. Selv om ledigheten nå går ned i alle aldersgrupper, er den fortsatt størst blant de unge. At unge havner utenfor arbeidslivet, er en av de faresignalene vi som samfunn må ta på alvor. Det er også en av de første signalene vi får på at samfunnet sliter.

Havner unge arbeidstakere utenfor arbeidslivet kan det få senvirkninger i mange tiår etterpå. Her er det viktig at vi som samfunn er klar med tiltak for å holde aktiviteten oppe .Nå er det kritisk for flere næringer, og kanskje spesielt i nord hvor reiselivsnæringen er en viktig brikke.

Her er bedriftene i en krise, og krisepakkene fra regjeringen klarer ikke å redde de som mister hele grunnlaget sitt når grensene i stor grad stenger, og reiselysten er på et minimum verden over. Her er alternativene få. Mange permitterer i et håp om at det normaliseres snart, men mange sier opp arbeidstakere. Da er det også en personlig krise for dem som står i det.

Havner du utenfor arbeidslivet er det vanskelig å komme tilbake. Mange arbeidsgivere ekskluderer dem med «hull i CV-en» kategorisk uten å ville vite grunnen til at man fikk det hullet. Det er også en psykisk faktor i det ved at man kan fort bli demotivert og deprimert av å ikke være i aktivitet.

Samfunnsøkonomene i LO spår en høy arbeidsledighet blant de unge i mange år framover. Ett av tiltakene LO har tro på, er å bruke de regionale sentrene for karriereveiledning mer aktivt. De kan avlaste Nav og gi særskilt oppfølging av unge arbeidssøkere.

Det viktigste vi gjør er å holde unge i aktivitet. Her er det ikke bare arbeid som gjelder. Studier og kompetanseheving kan også være med på å holde de unge i aktivitet. Her må vi som samfunn stille opp og sørge for at de som havner utenfor i en slik krisesituasjon ikke havner i en vond spiral, men klarer å holde seg i aktivitet tross av vanskelige utsikter.

Det er en stor fare at flere unge nå blir varig utenfor arbeidslivet. Vi risikerer å få en tapt generasjon dersom det ikke settes inn mer målrettede tiltak overfor de unge!