Solberg-regjeringen fjernet feriepengetillegget på dagpenger i 2015. LO og Arbeiderpartiet har siden dette jobbet med å få feriepengetillegget permanent tilbake. Fremskrittspartiet har varslet at de nå vil være med på en midlertidig ordning i to år, der man gir 9,5 prosent feriepengetillegg på dagpenger.

Men det er ingen grunn for at dette skal være en midlertidig ordning. Akkurat som det ikke finnes noen grunn til å tro at det vil være lettere å være arbeidsledig eller permittert i årene som kommer. Det er akkurat derfor dette må bli en permanent ordning igjen.

Feriepenger på dagpenger handler nødvendigvis ikke om å ha råd til å reise på ferie, men det er inntekten folk har i juni. Det skal dekke boliglån, mat og andre nødvendige utgifter. Mange har vært permitterte med reduserte inntekter i flere måneder, og mange har også derfor brukt opp sine oppsparte midler for lenge siden. LO og Arbeiderpartiet har jobbet med denne saken siden koronakrisen startet, og det er viktig at folk får en trygg og forutsigbar økonomisk situasjon i en ekstraordinær situasjon vi nå står i.

Siste gang forslaget var oppe i Stortinget, 19 januar 2021, stemte Fremskrittspartiet mot forslaget. Det blir feil å fremstille det slik Fremskrittspartiet gjør, at det er dem som har kommet med dette forslaget, og nå følger de andre opposisjonspartiene etter. Det er bra de har snudd og følger oss i denne saken selv om det bare er en midlertidig løsning på to år. Vi kommer ikke til å gi oss før feriepengetillegget på dagpenger er permanent innført igjen.