Ifølge Frivillighet Norge deltar 61 prosent av befolkningen i landet i en frivillig organisasjon, en arbeidsinnsats som tilsvarer 147.800 fulltidsårsverk.

Vi har god tradisjon og dugnadsånd i dette landet. Vi bidrar gjerne inn i fellesskapet, og står sammen for å skape tilbud og aktiviteter.

Vi er stolt over hva vi får til sammen! Kreftforeningen har 253 aktive frivillige i Nord-Norge, i tillegg til mange bøssebærere og ulike frivillige initiativtakere som støtter kreftsaken.

Kunstner Hege Holen Paulsrud er ett eksempel på privatpersoner med stort engasjement. Gjennom «Hegeprosjekt», hvor hun selger bilder gjennom aktiv bruk av sosiale media, har hun de fem siste årene samlet inn 3,2 millioner (!) kroner øremerket kreftforskning.

Du og mange andre frivillige bidrar til å oppfylle Kreftforeningens strategiske målsettinger. En av våre målsettinger er å sørge for best mulig livskvalitet for pasienter og pårørende. Vi ser at engasjementet ditt gjør en forskjell:

Du er med på å gi kreftsyke og pårørende et tilbud på våre to Vardesenter og ut i kommunene. Det å skape møteplasser hvor mennesker kan møte andre i lignende situasjoner, samt legge til rette for at aktuelle temaer kan løftes fram, er viktig for den enkelte og for lokalsamfunnet.

Vårt tilbud til barn og unge som pårørende får gode tilbakemeldinger takket være deg. Som frivillig jurist hjelper du folk med juridiske problemstillinger knyttet til de nye utfordringene som følger av sykdom. Din kunnskap og kompetanse er viktig for oss og gir våre aktiviteter en merverdi.

Tusen takk for jobben du har gjort gjennom hele 2017, vi gleder oss til neste år sammen med deg. Velkommen til deg som ønsker å være ny på laget i 2018.

Sammen skaper vi håp! Vi ønsker alle frivillige i Nord-Norge en hyggelig førjulstid.