«Når  det er regn så er det nesten som ei suppe etter veien ut fra deponiene»

SVEVESTØV: Hittil i 2016 er det registrert 23 overskridelser av tillatt nivå av svevestøv PM10 i Tromsø kommune, opplyser miljørådgiver Wim Weber. Dette vil med overveiende sikkerhet føre til at det antallet tillatte overskridelser på 30 for kalenderåret blir overskredet. Som forurensningsmyndighet kan Tromsø kommune ikke tillate det, og må forvente strenge reaksjoner fra Miljødirektoratet, skriver kommunen i et brev til politiet. Foto: Kent Einar Myreng