Det blåser en bompengevind over landet, og den har for lengst skaket opp de indre gemakker i flere politiske partier. Ved utgangen av mai ble «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» målt til Bergens største parti, og her i Tromsø ble Jan Blomseths Bompengepartiet, i en meningsmåling foretatt av Nordlys, målt til nesten 10 prosent av stemmene. I byer som Stavanger og Drammen er også motstanden stor.

Dette er rene énsaks-/protestpartier, som helt mangler en helhetlig politikk på noen andre områder,  og det er grunn til å tro at folk stemmer mer tradisjonelt når det nærmer seg valg. Likevel er målingene så oppsiktsvekkende at de har skapt uro i flere partier. Både Høyre og Arbeiderpartiet lekker stemmer til disse énsakspartiene. Men det er i Fremskrittspartiet panikken virkelig har meldt seg.

Frp gikk til valg med garantier om at Frp i regjering er synonymt med mindre bomstasjoner. Det motsatte har skjedd. Mantraet fra den kanten er i ettertid blitt justert til at de ikke har flertall, og deres gjennomslag for ren Frp-politikk krever flertall. For velgerne fremstår dette som et løftebrudd, og det har, bokstavelig talt, banet vei for bompengepartiene.

Frp har derimot holdt løftet om å bygge mer vei, og for å få dette finansiert har de også vært nødt til å opprettholde og attpåtil øke trøkket på bompenger. På partiets landsmøte i april vedtok de, mot rådene til partileder og finansminister Siv Jensens råd, å bryte handlingsregelen og bruke Statens pensjonsfond (Oljefondet) til å finansiere alle samferdselsprosjektene de nå er tvunget til å delfinansiere med bompenger.

Noe slik vil aldri Erna Solbergs Høyre, eller regjeringspartnerne i KrF eller Venstre, gå med på, og det vet nok også den tidligere partilederen, Carl I. Hagen, som la frem forslaget.

De fire partiene i flertallsregjeringen har allerede blitt enige om et budsjettforlik. Bompengepolitikken er en del av dette forliket, Frp har signert avtalen, og var fornøyd med den for bare få måneder siden. Dette forsøker de nå å vri seg unna.

Mandag denne uken sa nyvalgt nestleder Terje Søviknes til NRK at han er glad for bompengeopprøret. Uttalelsen kommer under ei uke etter at partiets egne veipolitikere på Stortinget stemte for å øke bompengeinnkreving fra norske bilister med over ti milliarder kroner. Denne saken skulle ferdigbehandles i plenum på Stortinget i dag, men i går kom meldingen fra presidentskapet om at behandlingen utsettes til 19. juni.

Grunnen er at Frp i dag møtes til ekstraordinært landsstyremøte om det samme. Frps partileder, og flere andre sentrale Frp-politikere, har i mellomtiden antydet at denne saken muligens vil få dem til å trekke seg fra hele regjeringssamarbeidet.

Det blir nevnt at Carl I. Hagen fikk kastet Høyres regjering på grunn av bensinprisene i mai 1986. Den vesentlige forskjellen er at Frp den gang ikke var i nærheten av regjeringskontorene, men heller var, nettopp, et protestparti.

Dette begynner derfor å nærme seg parodien. Skal virkelig Frp gi fra seg tunge statsrådposter som finansministeren, justisministeren, fiskeriministeren, olje- og energiministeren og attpåtil samferdselsministeren, på grunn av en bompengepolitikk de selv har skrevet under på at de er enige i?

Det ville i så fall være et historisk bunnmål i uansvarlighet fra et seniorparti i en norsk regjering.