Virkeligheten bak disse tallene er sammensatte: Kvinner og menn rammes av ulike kreftformer som kan gi ulike utfall, samt at menn tradisjonelt har vært mer utsatt for risikofaktorer som tobakk, alkohol og kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen. Men én av kjønnsforskjellene bekymrer oss: Vi ser at menn oftere har spredning allerede på diagnosetidspunktet, også når det gjelder kreftformer som rammer begge kjønn. Det kan bety at menn reagerer senere på faresignaler fra kroppen, og også oppsøker lege senere enn kvinner. Dermed har menn gjennomgående større sykdomsbelastning, og større risiko for død.

Vår nye kampanje «Menn, gjør noe med det», er lansert nettopp med tanke på denne problematikken. For akkurat dette er noe vi faktisk kan påvirke. Vårt viktigste budskap er derfor at alle menn må gjøre seg bedre kjent med faresignalene for kreft, og komme seg tidligere til lege ved symptomer.

Hovedregelen er enkel: Har det ikke gått over i løpet av tre uker, er det på tide å ta en tur til fastlegen!

Tidlig oppdagelse berger liv, og gir som regel et lettere og kortere behandlingsløp, mindre risiko for spredning og større muligheter for å bli frisk​. Vi mener derfor det er svært viktig å nå ut med denne underkommuniserte problemstillingen. At menn har høyere risiko både for å få, og dø, av kreft er det nemlig få som vet om. Det kommer frem i en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Norstat for Kreftforeningen høsten 2023. Kun ti prosent av mennene og fem prosent av kvinnene visste at menn faktisk har betydelig større risiko for å få kreft.

Kreftforeningens svar på det er å opprette en egen mannekreftportal. På Kreftforeningen.no/menn finner du oversikt over hvilke faresignaler du skal reagere på.

At menn topper statistikken på kreftområdet er ikke spesielt for Norge, tendensen er global. Likevel er ikke menn nevnt i kreftstrategier, noe som også trekkes fram i rapporten Gone Missing: The treatment of men in global cancer policy fra den britiske organisasjonen Global Action on Mens Health. Løsningen, ifølge organisasjonens leder Peter Baker: Å samle inn og publisere kreftdata oppdelt på kjønn, for å skape oppmerksomhet rundt eventuelle forskjeller i forekomst og utfall mellom menn og kvinner.

De siste årene har vi sett et økt fokus på kvinnehelse, og det er helt på sin plass. Forskning har tradisjonelt i stor grad vært gjort på menn, og det har vært viktig å adressere kjønnsspesifikke problemstillinger for å løfte kvinnehelse. Kreftforeningen er blant de som har bidratt til dette gjennom våre aksjoner og kampanjer som Rosa Sløyfe og #sjekkdeg. Det har gitt oss mer spesifikk kunnskap om kreftsykdom hos kvinner, og har også bidratt til at vi oppdager sykdommen tidligere. Vi har fått bedre medisiner og behandlinger som årlig redder utallige liv, og ikke minst har det gitt oss tusenvis av sterke beretninger fra kvinner som har stått frem med sin historie. Vi er stolte over disse resultatene og mener mye kan overføres til en satsing på menn og kreft.

Tallene taler for seg: Vi mister flere menn til kreft. Vi vet ikke alle årsakene til dette, eller alt som kan gjøres for å løse det, men vi må gjøre det vi kan. Så la oss gå sammen, øke kunnskapen og åpenheten, slik at flere menn tar gode valg for egen helse og går til legen når det trengs!