Regjeringen satser milliarder av kroner på digitalisering av Norge – og kutter 110.000 kroner fra den frivillige organisasjonen Seniornett, i forslag til statsbudsjett.

Hvor smålig kan det bli? Skal vi lykkes med digital inkludering kan vi ikke ta bort lavterskeltilbud som det Seniornett leverer.

Her i Tromsø er det temadager og kurs. Tilbudet til Seniornett drives av frivillige. Men frivillighet er ikke gratis. Den digitale utviklingen går fort. Også vi trenger faglig opplæring, kurs og støtte for å kunne gi et tilbud til seniorene her i Tromsø.

110.000 kroner er et så lite kutt på Seniornetts grunnbevilgning at vi mistenker kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik for å gamble med at vi neppe får medieoppmerksomhet om kuttet. I fjor var kuttet 70.000 kroner, mens det de fem foregående årene sto grunnfinansieringen stille, det vil si at vi ikke fikk kompensert for lønns- og prisstigning.

Skal vi pines og plages til vi ikke finner det forsvarlig å drive Seniornett lenger?

Seniornett er en frivillig organisasjon. Vi engasjerer over 1000 frivillige datahjelpere og tillitsvalgte rundt om i landet, slik at seniorer har et sted i sitt nærmiljø hvor de kan få hjelp med sin smarttelefon, nettbrett eller PC/Mac. I tillegg organiserer vi frivillige datahjelpere på telefon.

Mange av våre medlemmer kaller dem «livreddere», når de med ro og tålmodighet loser seniorene igjennom hackede kontoer, problemer med svindlere, virus og oppdateringer som går i ball.

Det er ikke lett å holde deg oppdatert på det digitale feltet, men skal vi lykkes med å digitalisere Norge, må vi sikre at også seniorene forblir digitale. Digitalt utenforskap må bekjempes!

I vår kom regjeringen med en handlingsplan for digital inkludering. Det er lite å spore av handlingsplanen i forslaget til statsbudsjett. Det kuttes litt både her og der.

Det mest konkrete grepet statsråd Sigbjørn Gjelsvik har etterlatt seg på digitaliseringsfronten er kravet om at alle offentlige instanser må tilby en analog løsning til de av innbyggerne som ikke er digital. Det er vel og bra det. Seniorene har jo god tid, og kan vente to timer i telefonkø for å få svar på et enkelt skattespørsmål.

Men det er faktisk å gjøre eldre en gedigen bjørnetjeneste. Noen seniorer vil kanskje aldri bli digitale, eller mister evnen med alderen, når helsa svikter. Men langt flere eldre kunne klart seg lengre hjemme, om regjeringen valgte å styrke opplæringen og tilgjengeligheten av slik opplæring for eldre.

Vi har 600.000 personer i Norge med lav digital kompetanse. En stor del av disse bor i vårt distrikt. Skal vi lykkes med å inkludere seniorer i den digitale utviklingen må vi satse på opplæring, ikke smålige kutt som til slutt fører til nedleggelse av tilbudet.