Gratulerer til dere som har fått studieplass ved sykepleie- eller medisinstudiet! Jeg håper dere får en fantastisk studietid, og vit at dere har en svært viktig jobb foran dere. Alle som har kommet inn på sykepleie- og medisinstudiet i Norge er garantert jobb i andre enden. Faktisk hadde vi trengt alle som søkte seg til disse studiene, men dessverre har ikke Universitetene og Høyskolene valgt å prioritere nok studieplasser i år heller.

Norske universiteter og høyskoler har over mange år forsømt sitt ansvar. Derfor er vi fullstendig avhengige av at EU-landene stiller med utdanningsplasser og helsepersonell til oss. Selve grunnmuren i det norske helsevesen holdes nå oppe av hendene til sykepleiere og leger fra utlandet. Det mener vi i Fremskrittspartiet er en fallitterklæring. 70 prosent av legene som ble autorisert i Norge i 2017, hadde utdanning fra et annet land, og vi mangler tusenvis av sykepleiere. Hvorfor vil ingen andre partier sørge for at Norge utdanner det helsepersonellet vi trenger selv?

Totalt ble drøyt 7.000 kvalifiserte personer satt på venteliste til sykepleierutdanning i Norge, i 2019. Det er med andre ord ikke mangel på engasjerte mennesker som ønsker å gjøre en forskjell i helsesektoren, men mangel på vilje hos universitetene og høgskolene til å tilby nok riktige studieplasser. Mens Fremskrittspartiet har påpekt i flere år at universitetene må prioritere studieplasser etter det arbeidslivet har behov for, har Høyre nektet blande seg inn i universitetenes prioriteringer.

Vi må kunne forvente at universiteter og høyskoler som lever av offentlige subsidier faktisk prioriterer studietilbud som svarer til arbeidslivets behov. Nå sitter de andre partiene blindt og ser på at Norge gjør seg totalt avhengig av å importere helsearbeidere fra andre land.

Vil Høyre og regjeringen disiplinere universitetene som er uten evne til å prioritere, slik at det utdannes nok leger, sykepleiere og annen samfunnskritisk arbeidskraft her i Norge?