Det sitter langt inne for et parti som er tuftet på motstand mot avgifter å foreslå økning av drivstoffavgiften. Carl I. Hagen veltet sågar Willoch-regjeringen på 80-tallet i protest mot nettopp en slik avgift. Men det utrolige har faktisk skjedd i Tromsø kommune – at Frp vil ha kraftig økning av den.

Utgangspunktet er selvsagt den planlagte innføringen av 15 bomstasjoner, og av to onder mener medlem i samferdsel- og miljøkomiteen i Troms fylkeskommune, Tom Erik Forså (Frp), og tidligere byråd for utvikling, Britt Hege Alvarstein (Frp), at drivstoffavgiften er langt å foretrekke. Erlend Svardal Bøe (H) har tidligere vært inne på det samme, og foreslår en økning av drivstoffavgiften og kraftig reduksjon i antall bommer.

Bommene er estimert til å koste bare 600 millioner i kroner i drift over 20 år, og selv om veivesenets optimistiske estimat lyder på 400 millioner, er det likevel utgifter kommunen ikke vil pådra seg ved å øke drivstoffavgiften. Og til syvende og sist betyr det at kommunens innbyggere får tilsvarende mindre å betale.

Alvarstein, Forså og Bøe påpeker at drivstoffavgiften også vil slå likere ut enn bommene. Alle må betale, og dem som kjører mest må også betale mest. Alle tre reagerer på de usosiale aspektene ved bommene.

«De 18.500 menneskene som bor i sone 1, Sør-Tromsøya til Tverrforbindelsen, synes nok bompengeforslaget er en kjempeordning. De slipper å betale i sin sone. De har jo Hålogaland Teater, kinoen og andre ting innenfor sin sone, mens de som bor på fastlandet, Kvaløya og Hamna må punge ut», sier Alvarstein.

Når i tillegg planen er å bruke 400 millioner i sentrum på uteromstiltak, når sone 1 slipper å bidra, mener Forså at det skurrer: «Sone 4, med 250 innbyggere, og samme avstand til sentrum, blir nødt til å betale bompenger. Hvor er rettferdigheten?», spør han.

Problemstillingen er på ingen måte ny. En leser gjorde meg oppmerksom på at samme diskusjon var oppe allerede da bomspørsmålet første gang ble luftet i 1987. Det endte i tidlig 90-tall med at drivstoffavgiften i stedet ble innført.

Troms hadde to nasjonale samferdselsgiganter den gang – Ap-kjempen William Engseth og Erlend Rian fra Høyre – og de klarte å enes om at bom var urettferdig, og kom sammen fram til den mer nytenkende drivstoffavgiften. Denne skapte grunnlag for bygging av hele veisystemet, med unntak av tunnelen til Langnes, som var et privat initiativ.

Da drivstoffavgiften ble innført, var faren for at folk tanket utenfor byen langt større enn nå, men med nedleggelse av flere bensinstasjoner er sjansen i dag for det liten. Handelslekkasjen er heller ingen problemstilling, alt med avstanden til Finnsnes er 16 mil. Og ingen drar reelt sett fra Tromsø-området til Nordkjosbotn eller Storsteinnes for å handle, selv om avstanden her er litt kortere enn til Finnsnes.

Fremskrittspartiet kan ikke i alle tilfeller hevdes å tenke helhetlig, og har mange ganger gitt seg til å protestere uten å ha noe godt alternativ til hvordan ting skal løses. I dette tilfelle kommer de imidlertid med et konkret løsningsforslag, selv om det i utgangspunktet til og med strir mot partiets egen natur.

Man kan ikke både være mot bompenger og drivstoffavgift, og samtidig forvente at de trafikale utfordringene i området skal utbedres. Så langt ser alle partiene ut til å være enige om det. Da handler det bare om hvordan man prioriterer.

Frp foreslår en økning av drivstoffavgiften på tre kroner. Personlig tror jeg vi må øke enda mer, hvis vi skal ivareta samferdselen i byen i årene som kommer. Selv 5 kroners økning vil jeg tro folk klarer. Som samfunnsøkonom Espen Sirnes ved UiT påpeker, vil nok konkurransesituasjonen gjøre at stasjonene vil senke bensinprisene her, slik at det i realiteten ikke blir så mye som 5 kroner mer man må ut med.

Jeg mener at forslaget til Frp ikke bare bør avfeies som opposisjonell kverulering, men at man bør se nøyere på muligheten, i alle fall. Det hevdes at vi teknisk sett ikke kommer uten bompenger av forslagstillerme, mens det fra annet hold sies at det er det. Her sitter ikke jeg på fasiten.

Uansett er det på sin plass å spørre: Synes vi at det er greit at så stor del av godene faller på en del av byen hvor man unnslipper bomavgift? Mitt svar blir det samme som Erlend Rian og William Engseth i sin tid kom fram til: Nei, det blir for urettferdig.

Synes vi det er greit at vi får 600 millioner kroner i tillegg til det vi må betale for trafikale forbedringer? Svaret jeg kommer fram til er at det blir for dyrt, og attpåtil fullstendig unødvendig.