Politikere i disse dager taler med store ord om de nye arbeidsplassene vi må skape i Norge i etterkant av korona-pandemien. Da er Innovasjon Norge viktigere enn noen gang hevdes det. At vi trenger nyskapning ja, men er våre folkevalgte nå sikre på at Innovasjon Norge er veien å gå i det videre?

Et av de viktigste verktøyene politikerne har for å skape disse nye arbeidsplassene er Innovasjon Norge, det statlige virkemiddelapparatet med 700 ansatte over hele landet og som nylig fikk ekstrabevilgning på 4,7 milliarder for å hjelpe samfunnsmaskineriet og næringslivet.

Det er klart ikke så enkelt for norske politikere å vite i detaljer hva som skjer med de enorme pengesummene de setter av til innovasjon. Det norske samfunnet er samtidig bygget på tillit og en tro på at visse etiske retningslinjer og normer følges i forvaltning av fellesskapets ressurser. Det står ikke på penger for tiden, men på tillit og samfunnsansvar.

På denne bakgrunnen ber jeg alle nordnorske politikere om å følge nøye med på saken om kredittsjekking som Innovasjon Norge nå har lagt ut på sin hovedside innovasjonnorge.no, og deretter stille seg spørsmålet: Er det slik Innovasjon Norge bruker tilliten de har fått av oss?

Det burde høste politisk interesse å gå gjennom resultatene Innovasjon Norge Arktis har oppnådd siden driftsstart. Hva er pengesummer som har gått ut og hvor mange arbeidsplasser er skapt? Hva er nytt og kan kalles for innovasjon? Er virkemiddelapparatet her i nordområdet egentlig bare en lyttepost for forretningsmiljøene i Oslo, for å kunne holde oversikt over alle nordboeres planer og senere sørge for at det ikke blir noe mer pengestrøm nordover enn til en pølsebod? Var det derfor man vingeklippet alle næringssjefene i kommunene i Nord-Norge?

Her i Varanger er det gått ut en del penger, men resultatene ser vi lite til. Dette burde være politisk interessant, ref. debattene som nå går om tiltak som virker og ikke virker. Blir man ikke bekymret når man ser bilder av statlige pengeforvaltere i badekåpe på Lanzarote? Så til norske politikere, bare fortsett å gi blaffen i sånne som meg, men sørg i hvert fall for at bruk av statlige midler kommer samfunnene til gode!

For vekst og utvikling i nord – med hjerte for Varanger!