Tromsø kommune har aldri hatt fritt brukervalg innen hjemmetjenester

Foto: Gorm Kallestad