Vi som driver trevarebedrifter, vi trenger folk. Jeg håper at du vil prate med din ungdom om en utdanning innen håndverk. Å velge bygg- og anleggsteknikk på videregående kan for mange være smartere enn å satse på skrivebordsfag.

Jeg representerer «sløydbedriftene», og vi kan melde om stor etterspørsel etter folk. Over hele landet skrikes det etter unge, nyutdanna snekkere og møbeldesignere. Både det grønne skiftet, som gjør at flere får øynene opp for treverk, men også tørsten på kreativt design, gjør at bedrifter slåss om de som elsket sløydtimene i grunnskolen.

Å kunne bruke hendene til å lage ting av tre har ur-lange tradisjoner i Norge. Og ordet er skikkelig gammelt. «Sløyd» stammer fra norrønt og betyr å være gløgg. Det sier mye om faget. Snekkerne som bygde fantastiske vikingskip eller skar ut vakre primstaver var regnet som spesielt smarte i vikingtida.

Men de siste 30–40 årene har sløyden vært nedprioritert i grunnskolen. Å arbeide med hendene har ikke blitt sett på som like viktig eller smart som lesing, skriving og regning. Mange sløydsaler har derfor gammelt og utdatert utstyr, hvis de i det hele tatt finnes. Dette er synd, for praktisk kunnskap kan være vel så viktig i yrkeslivet etter skolen.

INNLEGGSFORFATTER: Hilde Widerøe Wibe, daglig leder i Norske Trevarer. Foto: Privat

Denne negative situasjonen er heldigvis i ferd med å snu. De siste årene har mange unge sett på snekkeryrket som veldig attraktivt. Ikke så rart, da dette gir dem muligheten til å være kreative, gir utløp for skapertrang, og ikke minst gir en gullbillett inn i arbeidslivet. Det handler også om at vi ser et kraftig behov for faglærte håndverksarbeidere.

I februar er utdanningsvalget det store spørsmålet blant tusenvis av 15- og 16-åringer over hele landet, og ja, helt sikkert foreldre, besteforeldre og andre i familien også. 1. mars er den endelige fristen for å søke videregående opplæring.

Å få høre at den retningen du velger vil avgjøre hvilke muligheter du får senere, er overveldende. Ungdommen lever tross alt i en tid hvor det aldri har vært mer å velge mellom, og det gjør neppe valget lettere.

Stilt ovenfor dette «umulige» valget, er det fort gjort å velge det samme som sine venner, og håpe å komme inn på samme skole. Voksne bør være oppmerksomme på paradokset i at mange av våre unge står i en hverdag preget av press og stress, der det passive livet bak skolepulten er noe av problemet. For en del av disse ungdommene venter 3–8 år med mer tung teori bak en skolepult, som leder ut i et arbeidsliv bak en kontorpult.

Ungdommene som liker håndverk og sløyd, og som vil gå videre med det på videregående, kan få en arbeidshverdag der de ikke sitter stille bak en kontorpult. Hvis din ungdom trives best med praktisk arbeid, bør hen tenke på å velge VG1 bygg- og anleggsteknikk eller håndverk, design og produktutvikling. Da kommer det til åpne seg mange muligheter på andre året av videregående, blant annet treteknikk og trearbeid.

Femtenåringen din må få selvfølgelig selv få velge hva han eller hun vil, men jeg håper uansett dere kan ta praten om en praktisk utdanning rundt middagsbordet i løpet av februar.