Det er Tromsø Havn sin oppgave å drifte fiskerihavnene

foto