Det merkes at måkenes hekking er i gang

SULTEN MÅSE: Her tar en måse for seg på Kaffebønna i Tromsø sentrum. Foto: Ronald Johansen