Har Tromsø kommune råd til å takke nei?

FREDET: Den gamle museumsbygningen er fredet og moden for renovering. Foto: Christer Pedersen, Håkon Steinmo, UiT